ژنتیک جمعیت کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-7:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:       اول         

رشته: - ژنتیک انسانی

دوره:کارشناسی ارشد 

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: ژنتیک جمعیت

نام مسوول درس (واحد): دکتر پروانه نیک پور

شماره درس  :186520

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها 4-2

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: 2     نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929143

ساعت و روزهای تماس:

آدرس 

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

 

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو:

شرکت در امتحان هر سه مدرس الزامی است.

 

سياست ها و قوانين کلی دوره (لطفا در اولین جلسه تدریس هر مدرس، اگر در مورد آیتم های جدول زیر ابهام یا سئوالی دارید، از مدرس مربوطه بپرسید. سیاست های این جدول ممکن است از مدرسی به مدرس دیگر متفاوت باشد):

موارد غير قابل قبول

موارد قابل قبول

عدم رعايت نظم کلاس

درس پرسيدن يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

هر گونه استفاده از تلفن همراه/اینترنت در کلاس

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

غيبت (مطابق قوانين دانشکده برخورد می شود)

پرسيدن اشکالات درسی

مطالعه دروس ديگر سر اين کلاس

نقد علمی کلاس

درخواست تعطيلی کلاس ها در مواردي مانند انتهای ترم

انجام تکاليف در موعد مقرر

هرگونه مراجعه حضوري، تماس تلفنی، ايميل، درخواست شفاهی و ... جهت اضافه نمودن نمره اخذ شده

هرگونه درخواست اعم از بررسی مجدد نمره اخذ شده و ... تنها با تحويل درخواست کتبی به دفتر گروه (سرکار خانم هونجانی) ميسر است.

درخواست تغيير تاريخ امتحان بعد از تعيين شدن آن

خوردن و آشامیدن (در صورتیکه نظم کلاس بهم نخورد) (کلاس دکتر نیک پور)

ضبط صدا (کلاس دکتر نیک پور)

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

  • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
  • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
  • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان)
  • رفع اشکال و پرسیدن سئوالات از استادان با تعیین وقت قبلی

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

زمانبندی* ارائه درس: ژنتيک جمعیت              نيمسال: اول 98-99

جلسه

تاريخ

عنوان

مدرس

1

23/شهریور/98

تاريخچه، توصيف جمعيت، جايگاه و اهميت

دكتر خیراللهی

2

30/شهریور/98

محاسبه فراواني ژن و آلل در جايگاههاي غير جنسي

دكتر خيراللهي

3

6/مهر/98

محاسبه فراواني ژن و آلل در جايگاههاي جنسي

دكتر خيراللهي

4

13/مهر/98

جهش

دکتر خیراللهی

5

20/مهر/98

انواع چندشکلی در سطح DNA

دکتر خیراللهی

6

4/آبان/98

چندشکلی و گروه های خونی

دکتر خیراللهی

7

11/آبان/98

بررسي همه جانبه تعادل يا قانون هاردي واينبرگ

دكتر نيك پور

8

18/ آبان/98

یک مطالعه موردی (Case study) در خصوص  قانون هاردي واينبرگ

دكتر نيك پور

9

25/ آبان/98

گزينش-1

دكتر نيك پور

10

2/آذر/98

گزينش-2

دكتر نيك پور

11

9/ آذر/98

مهاجرت

دكتر نيك پور

12

16/ آذر/98

رانش ژنتيكي- جداسازی جمعيت ها

دكتر طباطبایی فر

13

23/ آذر/98

مطالعه پيوستگی ژنتيکی

دكتر طباطبایی فر

14

30/ آذر/98

انواع ازدواجها در جمعيت

دكتر طباطبایی فر

15

7/ دی/98

صفات پيچيده (چند فاکتوری)

دكتر طباطبایی فر

16

14/دی/98

چندشکلی پروتیین های سرم و آنزیم های گلبول های قرمز

دكتر طباطبایی فر

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir