روشهای عملی ژنتیک مولکولی و مهندسی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/02-9:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:    اول                  

رشته: ژنتیک انسانی

دوره: کارشناسی ارشد 

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

نام درس: روشهای عملی ژنتیک مولکولی و مهندسی 

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد کاظمی

شماره درس  :186510

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها 16-10

محل برگزاری: آزمایشگاه گروه 

تعداد و نوع واحد: ....      نظری              2  عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929192

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی عملی و آزمایشگاهی دانشجویان  با شماری از مهمترین روشهای ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک و کاربردهای آن در ژنتیک انسانی

اهداف اختصاصی:

 • آشنا نمودن دانشجویان با اصول و مبانی استخراج DNA و RNA
 • آشنایی با روشهای مختلف PCR
 • آشنایی با Real Time PCR
 • آشنایی با کشت باکتری E.Coli
 • آشنایی با مراحل کلون سازی ژن و نقشه کشی آنزیمی
 • توانمند سازی در جهت آمادگی برای کارهای عملی پایان نامه

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 1. Watson, Molecular Biology of the Gene, Last edition
 2. Brown, T, A. Gene cloning: An introduction. Last edition.

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

 

پایان ترم (18 نمره)، فعالیت کلاسی و ارزیابی مستمر (2 نمره)

 

موارد مشمول امتیازهای تشویقی

رعايت نظم کلاس

حضور منظم و به موقع در کلاس

عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس

توجه به درس و تمرکز فکری در کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

مشارکت فعال در بحث های کلاسی و پاسخ گویی به سوالات مدرس

انجام تکالیف خارج از برنامه از قبیل سمینار های علمی با هماهنگی مدرس

 

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
 • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
 • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان)

 

ضمنا توجه فرمایید که:

 • اين برنامه غير قطعی بوده و حق تغيير برنامه زمانی ارائه عناوين درسی بدون اعلام قبلی (در مورد تاريخ امتحانات و سررسيد تکاليف- با اعلام قبلی و هماهنگی با نماينده دانشجويان) برای مدرس محفوظ می باشد.

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

1

24-6-98

جلسه توجیهی و آشنایی با قوانین و مقررات آزمایشگاه

دکتر کاظمی

2

31-6-98

استخراج DNA

دکتر کاظمی

3

7-7-98

استخراج DNA

دکتر کاظمی

4

14-7-98

PCR

دکتر کاظمی

5

21-7-98

PCR

دکتر کاظمی

6

28-7-98

ژل الکترفورز

دکتر کاظمی

7

12-8-98

استخرج RNA

دکتر کاظمی

8

19-8-98

استخرج RNA

دکتر کاظمی

9

26-8-98

ساخت cDNA

دکتر کاظمی

10

3-9-98

Real Time PCR

دکتر کاظمی

11

10-9-98

Real Time PCR

دکتر کاظمی

12

17-9-98

ترانسفورماسیون

دکتر خان احمد

13

24-9-98

استخراج پلاسمید

دکتر خان احمد

14

1-10-98

هضم آنزیمی

دکتر خان احمد

15

8-10-98

لیگاسیون

دکتر خان احمد

16

15-10-98

تهیه نقشه آنزیمی

دکتر خان احمد

امتحان پایان ترم

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir