ژنتیک رشته پزشکی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-12:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:    دوم

رشته: پزشکی 

دوره: دکتری عمومی

گروه آموزشی: ژنتیک

نام درس: ژنتیک پزشکی

نام مسوول درس (واحد): دکتر منصور صالحی

شماره درس  :186405

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها 12-10

محل برگزاری: کلاس 25

تعداد و نوع واحد: 2     نظری  2              عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929115

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:Email: m_salehi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی- گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداددانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:   آشنايي با اصول ژنتيک پزشکی

اهداف اختصاصی:

- آ

آشنايي با اصول ژنتيک پزشکی و کاربرد های آن در تشخیص و درمان بیماری ها

اهداف اختصاصی درس:

- آشنايي با الگوهای توارث معمول اختلالات تك ژني

- آشنايي با الگوهای توارث غير معمول

- آشنايي با اختلالات چند ژني و چند عاملي

- آشنايي با مبانی مشاوره ژنتيک و محاسبات مربوط

- آشنايي با مبانی سيتوژنتيک و اختلالات سيتوژنتيکی

- آشنايي با اساس ژنتيکی سرطان

- آشنايي با کلونينگ و نقشه برداری ژنی

- آشنايي با مبانی تشخيص پيش از تولد و غربالگری

- آشنايي با مبانی درمان بيماری های ژنتيکی

آشنائی با ژنتیک تکوین و ژنتیک ایمنی

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

اصول ژنتيک پزشکی امری، چاپ 2017؛ ترجمه دکتر نوری دلويي، ، انتشارات جامعه نگر

و البته ترجیحا منبع اصلی همان کتاب Elements of Medical Genetics Emery’s (15th Edition)
 

منابع فرعی درس:

ترجمه کامل ژنتيک در پزشکي تامپسون-ترجمه محمد غفراني و همکاران

Medical Genetics, Jorde-Carey-Bamshad-White

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)       10 نمره                                                                                         بارم:

ب) پايان دوره:              10 نمره                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

سياست ها و قوانين کلی دوره:

تاخیر

 

موارد غير قابل قبول

موارد قابل قبول

عدم رعايت نظم کلاس

درس پرسيدن يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

هر گونه استفاده از تلفن همراه در کلاس

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

غيبت (مطابق قوانين دانشکده برخورد می شود)

پرسيدن اشکالات درسی

مطالعه دروس ديگر سر اين کلاس

نقد علمی کلاس

درخواست تعطيلی کلاس ها در مواردي مانند انتهای ترم

انجام تکاليف در موعد مقرر

هرگونه مراجعه حضوري، تماس تلفنی، ايميل، درخواست شفاهی و ... جهت اضافه نمودن نمره اخذ شده

هرگونه درخواست اعم از بررسی مجدد نمره اخذ شده و ... تنها با تحويل درخواست کتبی به دفتر بخش (سرکار خانم رضواني) ميسر است.

درخواست تغيير تاريخ امتحان ميان ترم بعد از تعيين شدن آن

انتخاب تاريخ مناسب براي امتحان ميان ترم

 

 

 

 

خدمات حمايتي دوره:

 • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
 • ارائة اسلايدها در سایت گروه برای استفاده دانشجويان
 • ارائه طرح درس در سایت گروه برای استفاده دانشجويان

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

توجه:

*در مورد تعطيلات رسمی (8/8/ و 4/9/97)، نماينده کلاس موظف به هماهنگی جهت تشکيل کلاس جبرانی می باشد.

 

**اين برنامه غير قطعی بوده و حق تغيير برنامه زمانی، ارائه عناوين درسی بدون اعلام قبلی (در مورد تاريخ امتحانات و سررسيد تکاليف- با اعلام قبلی و هماهنگی با نماينده دانشجويان) برای مدرس محفوظ می باشد.

 

*** تاریخ امتحان میان ترم (در دامنه ی زمانی امتحانات میان ترم) در ابتدای ترم توسط دانشجویان محترم تعیین و اعلام می شود. این تاریخ پس از تعیین و اعلام تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد. لذا در تعیین آن نهایت دقت را به عمل آورید.

 

جلسه

 

تاريخ

 

عنوان

 

منبع

 

مدرس

1

13/11/97

 • The History and Impact of Genetics in Medicine

فصل های 1 و 2  امری

دکتر  خیراللهی

2

14/11/97

 • The Cellular and Molecular Basis of Inheritance

فصل های 1 و 2  امری

دکتر  خیراللهی

3

20/11/97

 • Chromosomes and Cell Division 

فصل 3 امری

دکتر م. صالحی

4

21/11/97

 • Chromosome Alterations

فصل 3 امری

دکتر م. صالحی

5

27/11/97

Finding the Cause of Monogenic Disorders by Identifying Disease Genes

 • فصل 4  امری
 • به علاوه ی درسنامه ی استاد

دکتر طباطبا يی فر

6

28/11/97

Linkage Analysis

 • فصل 4  امری

به علاوه ی درسنامه ی استاد

دکتر طباطبا يی فر

7

4/12/97

 

 • Laboratory Techniques for Diagnosis of Monogenic Disorders: Techniques based on PCR

 

فصل 5 امری

 

دکتر طباطبا يی فر

8

5/12/97

 • Laboratory Techniques for Diagnosis of Monogenic Disorders:  Techniques based on Sequencing
 •  

فصل 5 امری

دکتر طباطبا يی فر

9

11/12/97

 • Patterns of Inheritance:
 • Autosomal (Dominant and Recessive)

فصل 6  امری

 

دکتر  خیراللهی

10

12/12/97

 • Patterns of Inheritance:
 • X-linked and Mitochondrials

فصل 6  امری

 

دکتر  خیراللهی

11

18/12/97

 • Developmental Genetics (1)

فصل 9  امری

 

دکتر  خیراللهی

12

19/12/97              

 • Developmental Genetics (2)

فصل 9  امری

 

دکتر  خیراللهی

13

25/12/97

 • - Polygenic Inheritance

فصل 10   امری

 

دکتر  خیراللهی

14

26/12/97

 • Multifactorial  Inheritance

فصل 10   امری

 

دکتر  خیراللهی

15

17/1/97

- Screening for Genetic Disease:

                     Screening Those at High Risk

فصل 11 امری

دکتر طباطبایی فر

16

18/1/97

 • Screening for Genetic Disease:

                          Population Screening

فصل 11 امری

دکتر طباطبا يی فر

امتحان ميان ترم

17

24/1/97

 • Immunogenetics: - Immunity

- Innate Immunity

- Specifc Acquired Immunity

فصل 13 امری

دکتر طباطبایی فر

18

25/1/97

 • Immunogenetics: - Inherited Immunodefciency Disorders,      ,,                            - Blood Groups

 

فصل 13 امری

دکتر طباطبا يی فر

19

31/1/97

- The Genetics of Cancer

فصل 14 امری

دکتر  م. صالحی 

20

1/2/97

 • Genes and Cancer

فصل 14 امری

دکتر  م. صالحی

21

7/2/97

- Pharmacogenetics and Personalized Medicine

فصل 15 امری

دکتر  طباطبایی فر

22

8/2/97

- Treatment of Genetic Disease

فصل 15 امری

دکتر طباطبا يی فر

23

14/2/97

 • Congenital Abnormalities and Dysmorphic Syndromes

فصل 16 امری

 

دکتر  طباطبایی فر

24

15/2/97

 • Genetics of Learning Disability

 

فصل 16 امری

دکتر طباطبا يی فر

25

21/2/97

- Chromosome Disorders: Diseases Caused by Abnormalities of Chromosomes 13, 18, 21, X and Y                             .    

 

فصل 17 امری

 

دکتر  م. صالحی 

26

22/2/97

- Chromosome Disorders: More Common Diseases Caused by `      z                                     Chromosomes Abnormalities  

 

فصل 17 امری

 

دکتر  م. صالحی

27

28/2/97

 • Inborn Errors of Metabolism:
 • Group 1 Metabolic Disorders

فصل  امری 18

دکتر  م. صالحی

28

29/2/97

- Inborn Errors of Metabolism:

Group 2 Metabolic Disorders  -

فصل  امری 18

دکتر  م. صالحی

29

4/3/97

- Prenatal Testing

فصل 20 امری

دکتر  خیراللهی

30

5/3/97

 • Reproductive Genetics

فصل 20 امری

دکتر  خیراللهی

31

11/3/97

 • Risk Calculation

فصل 8   امری

دکتر  خیراللهی

32

12/3/97

 • Genetic Counseling

فصل 21 امری

دکتر  خیراللهی

33

18/3/97

- New Improvements in Medical Genetics (1)

مقالات

گروه استادان

34

19/3/97

 •  New Improvements in Medical Genetics (2)

مقالات

گروه استادان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir