ژنتیک مامایی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-6:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:        دوم

رشته: مامایی

دوره:

گروه آموزشی: ژنتیک

نام درس: ژنتیک مامایی

نام مسوول درس (واحد): دکتر مجید خیراللهی

شماره درس  :186311

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها 10-8

محل برگزاری: دانکشده مامایی

تعداد و نوع واحد: 2    نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929086

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:kheirollahi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداددانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

 

اهداف اختصاصی:

آشنايي با اصول ژنتيک پزشکی

اهداف اختصاصی درس:

- آشنايي با الگوهای توارث معمول اختلالات تك ژني

- آشنايي با الگوهای توارث غير معمول

- آشنايي با اختلالات چند ژني و چند عاملي

- آشنايي با مبانی مشاوره ژنتيک و محاسبات مربوط

- آشنايي با مبانی سيتوژنتيک و اختلالات سيتوژنتيکی

- آشنايي با اساس ژنتيکی سرطان

- آشنايي با کلونينگ و نقشه برداری ژنی

- آشنايي با مبانی تشخيص پيش از تولد و غربالگری

- آشنايي با مبانی درمان بيماری های ژنتيکی

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. ترجمه کامل ژنتيک در پزشکي تامپسون-ترجمه محمد غفراني و همکاران-چاپ دوم, 1389 ويرايش هفتم-انتشارات براي فردا

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                                                بارم:10

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:10

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

سياست ها و قوانين کلی دوره:

 

موارد غير قابل قبول

موارد قابل قبول

عدم رعايت نظم کلاس

درس پرسيدن يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

هر گونه استفاده از تلفن همراه در کلاس

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

غيبت (مطابق قوانين دانشکدهبرخورد می شود)

پرسيدن اشکالات درسی

مطالعه دروس ديگر سر اين کلاس

نقد علمی کلاس

درخواست تعطيلی کلاس ها در مواردي مانند انتهای ترم

انجام تکاليف در موعد مقرر

هرگونه مراجعه حضوري، تماس تلفنی، ايميل، درخواست شفاهی و ... جهت اضافه نمودن نمره اخذ شده

هرگونه درخواست اعم از بررسی مجدد نمره اخذ شده و ... تنها با تحويل درخواست کتبی به دفتر بخش (سرکار خانم رضواني) ميسر است.

درخواست تغيير تاريخ امتحان ميان ترم بعد از تعيين شدن آن

انتخاب تاريخ مناسب براي امتحان ميان ترم

 

 

 

 

خدمات حمايتي دوره:

  • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
  • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
  • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان)

 

ضمنا توجه فرمایید که:

  • اين برنامه غير قطعی بوده و حق تغيير برنامه زمانی ارائه عناوين درسی بدون اعلام قبلی (در مورد تاريخ امتحانات و سررسيد تکاليف- با اعلام قبلی و هماهنگی با نماينده دانشجويان) برای مدرس محفوظ می باشد.

 

  •  

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

منبع فارسی

منبع انگلیسی

1

15/11/96

تاريخچه ژنتيک انسانی- مروری بر ژنتيک مندلی (طبقه بندی بيماريهای ژنتیکی, تعاريف برخی اصطلاحات مهم)

دكتر خيرالهي

فصل 1 و 2 تامپسون

 

2

22/11/96

الگوهای توارث I (اتوزومی غالب و مغلوب - مثال بيماری ها)

دكتر خيرالهي

فصل 7 تامپسون تا صفحه 196

 

3

29/11/96

الگوهای توارث II (وابسته به جنس و ميتوکندريال)

دكتر خیرالهی

فصل 7 تامپسون از صفحه 196 تا 204 و فصل 12 صفحات 415 تا 428

 

4

6/12/96

اختلالات متابوليک (و فارماکوژنتيک)

دکتر خان احمد

فصل 12 تامپسون تا صفحه 415

 

5

13/12/96

نقشه برداری ژنی و کلونينگ

دکتر خان احمد

فصل 10 تامپسون

 

6

20/12/96

ژنتيک سرطان

دکتر خان احمد

فصل 16 تامپسون

 

7

27/12/96

الگوهای توارث III (توارث پيچيده-نامتعارف)

دکتر خان احمد

فصل 7 تامپسون از 205 تا 221

 

8

19/1/97

غربالگری- تشخيص پيش از تولد

دکتر خان احمد

فصل 15 تامپسون

 

 

 

امتحان میان ترم

 

 

 

9

26/1/97

مبانی سيتوژنتيک

دکتر خان احمد

فصل 5 تامپسون

 

10

2/2/97

اختلالات و بیماری های کروموزومی

دکتر خان احمد

فصل 6 تامپسون

 

11

9/2/97

 ژنتیک جمعیت

دکتر خان احمد

فصل 9 تامپسون

 

12

16/2/97

اصول توارث مولتی فاکتوريال- چندژنی

دکتر خان احمد

فصل 8 تامپسون

 

13

23/2/97

درمان بيماری های ژنتيکی

دکتر خان احمد

فصل 13 تامپسون

 

14

30/2/97

مبانی مشاوره ژنتيک – محاسبه ريسک

دكتر خيرالهي

فصل 19 تامپسون

 

15

6/3/97

ژنتيک تکوين

دکتر خان احمد

فصل 14 تامپسون

 

16

13/3/97

تکنولوژی DNA نوترکيب

دکتر خان احمد

فصل 4 تامپسون

 

 

 

امتحان پایان ترم

 

 

 

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir