ژنتیک شنوایی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/15-7:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:      دوم                

رشته: شنوایی سنجی

دوره:کارشناسی 

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس:  ژنتیک شنوایی شناسی

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد کاظمی

شماره درس  :186313

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها 12-10

محل برگزاری: دانشکده توانبخشی

تعداد و نوع واحد: 1    نظری  *              عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن:37929192

ساعت و روزهای تماس:

آدرسM_kazemi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي با اصول ژنتيک پزشکی

اهداف اختصاصی:

 

- آشنايي با ساختار کلی ژنوم انسان

- آشنايي با الگوهای توارث اتوزومال، جنسی، ميتوکندريال و مولتی فاکتوريال

- آشنايي با مبانی مشاوره ژنتيک

- آشنايي با اساس ژنتيکی سرطان

- آشنايي با روشهای تشخیص مولکولی

- آشنايي با مبانی تشخيص پيش از تولد و غربالگری

- آشنايي با مبانی درمان بیماری های ژنتیکی

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. ژنتيک پزشکي تامپسون- ويرايش هفتم

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:10

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:10

 

موارد مشمول امتیازهای تشویقی

رعايت نظم کلاس

حضور منظم و به موقع در کلاس

عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس

توجه به درس و تمرکز فکری در کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

مشارکت فعال در بحث های کلاسی و پاسخ گویی به سوالات مدرس

انجام تکالیف خارج از برنامه از قبیل سمینار های علمی با هماهنگی مدرس

 

 

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

  • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
  • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
  • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان)

ضمنا توجه فرمایید که:

  • اين برنامه غير قطعی بوده و حق تغيير برنامه زمانی ارائه عناوين درسی بدون اعلام قبلی (در مورد تاريخ امتحانات و سررسيد تکاليف- با اعلام قبلی و هماهنگی با نماينده دانشجويان) برای مدرس محفوظ می باشد. 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

1

23/11/98

تاريخچه ژنتيک، ساختمان ژن ها و کروموزوم ها

    دکتر کاظمی

2

7/12/98

آشنایی با ساختمان ژنوم انسان

    دکتر کاظمی

3

21/12/98

پلی مورفيسم ها، انواع جهش و تغييرات ژنتيک

    دکتر کاظمی

4

27/1/99

الگوهای توارث تک ژنی غالب و مغلوب

    دکتر کاظمی

5

10/2/99

الگوهای توارث تک ژنی وابسته به جنس و میتوکندریایی

    دکتر کاظمی

6

24/2/99

ژنتيک بيماری های چندعاملی و سرطان

    دکتر کاظمی

7

7/3/99

ژنتيک ناشنوايی

دکتر کاظمی

8

21/3/99

روشهای تشخيص مولکولی و غربالگری قبل از تولد

دکتر کاظمی

امتحان پایان ترم

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir