بیماری شناسی کارشناسی رشته ژنتیک

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/01-8:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:     اول                

رشته: کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

دوره:

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس:بیماری شناسی تخصصی (1)                                          

نام مسوول درس (واحد): دکتر مهرداد زینلیان

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها 10-8

محل برگزاری: دانشکده مدیریریت و تحصیلات تکمیلی

تعداد و نوع واحد:2     نظری 2              عملی

دروس پیش نیاز:عوامل بیماری زا و بیماری های عفونی

تلفن:37929086

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:zeinalianmehrdad@gmail.com           

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداددانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنايي کلی با بیماری های دستگاه تنفس، قلب و عروق و گوارش

اهداف اختصاصی:

 

- آشنايي با مفاهیم بیماری و سلامت

- آشنايي با بیماری های شایع دستگاه تنفس فوقانی و تحتانی

- آشنايي با بیماری های شایع دستگاه قلب و عروق

- آشنايي با بیماری های شایع دستگاه گوارش

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

بیماری های داخلی و جراحی (برونر و سودارث، آخرین ویرایش)، بدون توجه به بخش های فرایند پرستاری

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

ميان ترم (9 نمره)، پایان ترم (9 نمره)، فعالیت کلاسی و ارزیابی مستمر (2 نمره)

 

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

تاریخ

عنوان درس

1

26/6/96

 مفهوم شناسی بیماری و سلامت، طبقه بندی بیماری ها

2

2/7/96

عفونت های تنفس فوقانی: سرماخوردگی، رینیت، فارنژیت و سینوزیت

3

جبرانی

عفونت های تنفس تحتانی: پنومونی، برونشیت و سل ریوی

4

16/7/96

سایر بیماری های تنفس: آسم، برونشکتازی، آمفیزم، شکستگی دنده، آمبولی ریه

5

23/7/96

فشارخون اولیه و ثانویه

6

30/7/96

بیماری های ایسکمیک قلبی

7

7/8/96

بیماری های دریچه ای قلب

8

14/8/96

اختلالات عروقی: آنوریسم و واریس

آزمون میان ترم

9

21/8/96

التهابات دهان، شکاف لب و کام

10

جبرانی

التهاب مری و معده، رفلاکس، زخم معده و دوازدهه

11

5/9/96

بیماری های التهابی روده (کرون، کولیت اولسرو) 

12

12/9/96

اورژانس های روده کوچک، آپاندیسیت، فتق و جراحی های مربوطه

13

19/9/96

هموروئید، شقاق و یبوست

14

26/9/96

سرطان کولورکتال و کولوستومی

15

3/10/96

هپاتیت، سرطان کبد و سنگ کیسه صفرا

16

10/10/96

پرسش و پاسخ و رفع اشکال

آزمون پایان ترم

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir