زیست شناسی کارشناسی ژنتیک

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/16-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال:   اول

رشته: علوم آزمایشگاهی

دوره:  کارشناسی

گروه آموزشی: گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

نام درس: زیست شناسی سلولی و مولکولی

نام مسوول درس (واحد): دکترمهرداد زینلیان

شماره درس  : 186203

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: 3    نظری    2            عملی  1

دروس پیش نیاز:

تلفن:97929196

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:mo_sharifi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنايي با اصول ژنتيک پزشکی

اهداف اختصاصی:

 • - آشنايي با ساختار کلی ژنوم انسان

  - آشنايي با الگوهای توارث اتوزومال، جنسی، ميتوکندريال و مولتی فاکتوريال

  - آشنايي با مبانی مشاوره ژنتيک

  - آشنايي با اساس ژنتيکی سرطان

  - آشنايي با روشهای تشخیص مولکولی

  - آشنايي با مبانی تشخيص پيش از تولد و غربالگری

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 1. ژنتيک پزشکي تامپسون- ويرايش هفتم

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

 

ميان ترم (9 نمره)، پایان ترم (9 نمره)، فعالیت کلاسی و ارزیابی مستمر (2 نمره)

 

موارد مشمول امتیازهای تشویقی

رعايت نظم کلاس

حضور منظم و به موقع در کلاس

عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس

توجه به درس و تمرکز فکری در کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

مشارکت فعال در بحث های کلاسی و پاسخ گویی به سوالات مدرس

انجام تکالیف خارج از برنامه از قبیل سمینار های علمی با هماهنگی مدرس

 

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                                                بارم:10

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:10

وظایف دانشجو: استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

پرسيدن اشکالات درسی

نقد علمی کلاس

انجام تکاليف در موعد مقرر

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
 • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
 • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان)

 

ضمنا توجه فرمایید که:

 • اين برنامه غير قطعی بوده و حق تغيير برنامه زمانی ارائه عناوين درسی بدون اعلام قبلی (در مورد تاريخ امتحانات و سررسيد تکاليف- با اعلام قبلی و هماهنگی با نماينده دانشجويان) برای مدرس محفوظ می باشد.

 

جلسه

تاریخ

عنوان درس

مدرس

1

1/7/98

 تاریخچه ژنتیک، ساختمان ژن ها و کروموزوم ها

دکتر زینلیان

2

15/7/98

پلی مورفیسم ها، انواع جهش و تغییرات ژنتیک

دکتر زینلیان

3

29/7/98

الگوهای توارث تک ژنی

دکتر زینلیان

4

13/8/98

بیماری های چندعاملی و اصول مشاوره ژنتیک

دکتر زینلیان

5

27/8/98

ژنتیک سرطان

دکتر زینلیان

6

11/9/98

روش های ژنتیکی غربالگری و تشخیص قبل از تولد

دکتر زینلیان

7

25/9/98

روش های تشخیص اختلالات کروموزومی 

دکتر زینلیان

8

2/10/98

روشهای تشخیص مولکولی

دکتر زینلیان

آزمون پایان ترم

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir