سيستمهاي تصويربرداري در پزشكي کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:                     

رشته: فيزيك پزشكي

دوره:

گروه آموزشی: فيزيك پزشكي

نام درس: سيستمهاي تصويربرداري

نام مسوول درس (واحد):دكتر شهبازي

 

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز: فيزيك پرتوشناسي تشخيصي

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

افزايش ميزان آگاهي و مهارت دانشجو در زمينه فيزيك دستگاههاي تصوير برداري تخصصي، بازسازي و تشكيل

تصوير، عوامل مؤثر در كيفيت تصوير و پردازشهاي اوليه جهت بهبود كيفيت تصوير

اهداف اختصاصی:

در پايان اين درس دانشجو بايد بتواند:

CT scan -1 دستگاههاي تصوير برداري ديجيتال، فلوئوروسكپي ديجيتال، آنژيوگرافي و را شرح دهد.

-2 معايب تصاوير بدست آمده از سيستمهاي فوق را تشخيص دهد.

-3 پارامترهاي مؤثر در كيفيت تصاوير را شرح دهد.

-4 طراحي و بهينه سازي پروتكل هاي تصوير برداري و كاليبراسيون دستگاههاي فوق را انجام دهد.

-5 در مشاوره و آموزش براي كاربران و پزشكان شركت نمايد.

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- Webb, S. “The Physics of Medical Imaging”. McGrow-Hill, London. Latest edition

2- Bushberg. J. T. etal. “The Essential Physics of Medical Imaging”. Lippincott Williams & Wilkins. Latest edition

3- John R.Cunnigham. “The Physics of Radiology”. Charles and Thomas Publication New York. Latest edition

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

آشنايي با فيزيك پرتوشناسي و رادیولوژی و  بررسی خواص پرتو ايكس

 

 

1

 

 

 

بررسی مكانيسم توليد پرتو ايكس و آشنايي با مولدهاي آن ، بررسي بيناب پرتو ايكس و عوامل موثر بر كيفيت و كميت آن

 

 

2

 

 

 

آشنايي با روش راديوگرافي، فیلتر، موازی­ساز، منحني مشخصه فيلم، گرید، صفحات تشدید­کننده و حصول تصاویر با کیفیت بالا

 

 

3

 

 

 

اصول و روش­هاي رياضي در تصويربرداري: تبديل فوريه (زماني و فضائي)، رابطه فضائي بين جسم و تصوير و نقش سيستم تصويربرداري، كانولوشن 

 

 

4

 

 

 

تئوري سيستم‌هاي خطي و Shift-invarient، تابع ضربه­اي و خصوصيات منبع نقطه­اي، تابع نقطه­گستر (PSF)، تابع تبديل سيستم و MTF و اندازه­گيري تجربي MTF

 

 

5

 

 

 

نمونه­برداري و عوامل مؤثر در آن: نمونه برداري اطلاعات پيوسته، اثر فركانس و پهناي باند، بازيابي اطلاعات نمونه برداري شده و ميانيابي فركانس نمونه­برداري

 

 

6

 

 

 

آرتيفكت­هاي مربوط به نمونه­برداري و راه­هاي رفع آن كوانتيزه كردن اطلاعات نمونه­برداري شده و توصيف تصوير به­صورت ماتريس

 

 

7

 

 

 

MTF  مربوط به نقطة كانوني،  MTF مربوط به صفحه، MTF مربوط به فيلم، خصوصيات خطي بودن و Shift-Invariency مربوط به لكه كانوني، فنجان کانونی كننده 

 

 

8

 

 

 

تأثير اجزاء سيستم تصويربرداري بر روي كيفيت تصوير: بزرگنمائي و به هم ريختگي تصوير، قدرت تفكيك و نويز تصوير حاصل از سيستم تصويربرداري،  رابطه بين نمونه­برداري، نويز و MTF سيستم تصويربرداري، ارزيابي سيستم‌هاي تصويربرداري از نظر (حساسيت، اختصاصي بودن، دقت، صحت، آناليز ROC )

 

 

9

 

 

 

آشنایی با روش ماموگرافی و روش­های پیشرفته آن

 

 

10

 

 

 

تصويربرداري ديجيتال: روش­هاي مختلف تصويربرداري ديجيتال (سيستم­هاي CR و DR و راديوگرافي فوتولومي­نسانس (PSP) و آشكارسازي (CCD) و آشكارسازي با استفاده از Amorphos Selenium، آشكارسازي سنتيلاسيون، ديجيتايزر)

 

 

11

 

 

 

فلوئورسكوپي ديجيتال، آنژيوگرافي و DSA

نمايش تصوير در سيستم هاي ديجيتال (Window Width & Window Level، سطوح خاكستري و Dynamic Range ،كنتراست و روشنايي تصوير) SNR و عوامل مؤثر در آشكارسازي و تشخيص عروق كوچك

 

 

12

 

 

 

تصويربرداري توموگرافي كامپيوتري (CT)

 

 

13

 

 

 

اصول و روش­هاي بازسازي تصوير توموگرافي كامپيوتري Filtered Back Projection، روش­هاي بازسازي تكراري، روش­هاي بازسازي فوريه، روش­هاي پرتو موازي و واگرا، Deconvolution و فيلترهاي مورد استفاده در بازسازي تصوير، كيفيت تصويرCT

 

 

14

 

 

 

عوامل مؤثر در كيفيت تصوير در CT : اندازه ماتريس، شكل و ضخامت مقطع،  رزولوشن فضائي و دانسيته نويز، Beam Hardening، تعداد پروجكشن ها،  Pitch Numberو خصوصيات فيزيكي 

 

 

15

 

 

 

برش نگاري اسپايرال و آرتيفكت‌هاي CT و روش­هاي كاهش آن (ستاره‌اي، حلقه‌اي، آرتيفكت Partial Volume و   آرتيفكت سختي پرتو)

 

 

16

 

 

 

تصحيح و نمايش تصاوير CT :  بازسازي سه بعدي تصاوير، آناليز و اندازه­گيري روي تصاوير

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir