اصول كامپيوتر و برنامه‌ريزي کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-7:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-98

نیمسال:        دوم              

رشته:فیزیک پزشکی 

دوره:کارشناسی ارشد

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی 

نام درس:اصول مقدماتی پردازش داده ها و شبیه سازی کامپیوتری

نام مسوول درس (واحد):مهناز اتحادتوکل

شماره درس  :1345101

روز و ساعت برگزاری:دوشنبه ساعت ۸ تا ۱۱

محل برگزاری:: گروه فیزیک پزشکی

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

 1. آشنایی کلی با روشهای محاسبات عددی
 2. آشنایی با انواع سیستمهای ثبت و پردازش سیگنالهای زمانی و مکانی

آشنایی با اصول شبیه سازی و کاربرد آن در شاخه های مختلف پزشکی

اهداف اختصاصی:

 • کسب مهارتهای لازم در مباحث جبر خطی حل معادلات دیفرانسیلی و انتگرال عددی
 • شناخت سیگنالهای پیوسته و ناپیوسته در فضاهای زمان/مکان و فرکانسی
 • شناخت سیستم های خطی وابسته و غیر وابسته به زمان و مکان
 • شناخت و درک مراحل نمونه برداری  و کمی سازی سیگنالهای یپوسته
 • شناخت و درک تبدیل فوریه از فضای زمان/مکان و فرکانس
 • اصول شبیه سازی و کاربرد آن در شاخه های مختلف پز شکی مانند دزیمتری تصویربرداری رادیوترای پزشکی هسته ای رادیوبیولوژی
 • اشنایی با کدهای شبیه سازی و قابلیتهای آنها
 • آشنایی با یکی از کدهای مونت کارلو
 • آشنایی با Signal Processing Toolbox- MATLAB
 • آشنایی با Image Processing Toolbox- MATLAB

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

1.Signal and System, Alan V. Oppenheim

2. Signal Processing Toolbox User’s Guide- MATLAB

3. Image Processing Toolbox User’s Guide- MATLAB

4. Relevance of accurate Monte Carlo modeling in nuclear medical imaging[WU1]  , Zaidi H,  Med Phys. 1999 Apr;26(4):574-608. 


 [WU1]

 

منابع فرعی درس:

1. Monte Carlo methods for Radiation Transport , Oleg Vasilieve, Springer

2. https://geant4.web.cern.ch

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

حضور در تمامی کلاسها و انجام تکالیف – سمینار – کوییز و شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

طبق قوانین آموزشی برخورد می گردد.

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

مهناز اتحادتوکل

کسب مهارتهای لازم در مباحث جبر خطی حل معادلات دیفرانسیلی و انتگرال عددی

 

 

1

 

 

"

شناخت سیگنالهای پیوسته و ناپیوسته در فضاهای زمان/مکان و فرکانسی

 

 

2

 

 

"

شناخت سیگنالهای پیوسته و ناپیوسته در فضاهای زمان/مکان و فرکانسی

 

 

3

 

 

"

شناخت سیستم های خطی وابسته و غیر وابسته به زمان و مکان

 

 

4

 

 

"

شناخت سیستم های خطی وابسته و غیر وابسته به زمان و مکان

 

 

5

 

 

"

شناخت و درک مراحل نمونه برداری  و کمی سازی سیگنالهای یپوسته

 

 

6

 

 

"

شناخت و درک تبدیل فوریه از فضای زمان/مکان و فرکانس

 

 

7

 

 

"

آشنایی با Signal Processing Toolbox- MATLAB

 

 

8

 

 

"

آشنایی با Signal Processing Toolbox- MATLAB

 

 

9

 

 

"

آشنایی با Image Processing Toolbox- MATLAB

 

 

10

 

 

"

آشنایی با Image Processing Toolbox- MATLAB

 

 

11

 

 

"

اصول شبیه سازی و کاربرد آن در شاخه های مختلف پز شکی مانند دزیمتری تصویربرداری رادیوترای پزشکی هسته ای رادیوبیولوژی

 

 

12

 

 

"

اشنایی با کدهای شبیه سازی و قابلیتهای آنها

 

 

13

 

 

"

اشنایی با کدهای شبیه سازی و قابلیتهای آنها

 

 

14

 

 

"

آشنایی با یکی از کدهای مونت کارلو (Geant4)

 

 

15

 

 

"

آشنایی با یکی از کدهای مونت کارلو (Geant4)

 

 

16

 

 

"

جمع بندی

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir