فیزیک پزشکی دکترای حرفه ای گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/03-7:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:      اول              

رشته:پزشکی

دوره: علوم پایه

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس:فیزیک پزشکی

نام مسوول درس (واحد):آقایان دکتر توکلی، دکتر شهبازی و دکتر شانئی

شماره درس  :1113443126

روز و ساعت برگزاری:دوشنبه ساعت 10-8

محل برگزاری:دانشکده پزشکی

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:ندارد

تلفن:031379299032 و 9080 و 9012 و 9095

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:Shanei@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنایی دانشجويان رشته پزشكي با مباحث کاربرد فیزیک در پزشکی

اهداف اختصاصی:

1- فیزیک بینایی ، آشنايي با سيستم بينايي (چشم) و تعيين عيوب چشم و رفع آنها  و نور ليز ر 

2- امواج فراصوت و کاربرد آنها  در تشخیص و درمان(سونوگرافي، سونو تراپي) و اثرات بيولوژيكي آنها

3- درک مفاهیم گرمادرمانی و جریانهای پرفرکانس و اثرات بیولوژیکی آنها

4- مبانی فیزیک هسته ای، اندازه گیری پرتوها و کاربرد رادیو داروها در تشخیص و درمان

5- خواص پرتو ایکس و تولید آن وکاربرد آن در تشخیص و درمان

6- بررسی اثرات پرتو بر محیط های بیولوژیکی (رادیوبیولوژی) و روش­های حفاظت پرتوی

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

-کتب تآلیفی مدرسین درس

منابع فرعی درس:

Medical Physics: Martin Hollins  

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

حضور در تمامی کلاسها و شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

مطابق با مقررات آموزشی

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

اساتید گروه

آشنایي با امواج الكترومغناطيس و خواص آنها، ماهيت نور و كاربردهاي تشخيصي و درماني آن

 

 

1

 

 

اساتید گروه

آشنایي با امواج فرابنفش، مادون قرمز  و كاربردهاي تشخيصي و درماني و اثرات بيولوژيكي آنها

 

 

2

 

 

اساتید گروه

عدسيهاي كروي و استوانه­اي و تشكيل تصوير در سيستم آستيگماتيسم و دیوپترهای چشم

 

 

3

 

 

اساتید گروه

بررسی عیوب فيزيكي چشم و نحوه بر طرف كردن آن و بررسي انواع عيوب آستيگماتيسم

 

 

4

 

 

اساتید گروه

آشنايي با ميدان ديد، دوبيني و انواع آن­ها، وسایل چشم پزشکی، ليزر و كاربردهاي آن

 

 

5

 

 

اساتید گروه

امواج فراصوتي و خواص آن­ها (جذب و كاهش) در بافت­های بدن و کاربرد آنها در پزشکی

 

 

6

 

 

اساتید گروه

مكانيسم­هاي توليد امواج فراصوتي (خاصیت پيزوالكتريك) و مولدهای فراصوت و اجزاي آن

 

 

7

 

 

اساتید گروه

آشنایی با انواع روشهاي سونوگرافي و اثرات بيولوژيكي امواج فراصوتي در بدن

 

 

8

 

 

اساتید گروه

امواج پرفرکانس و کاربرد آن در پزشکی و اثرات فیزیولوژیکی جریانهای پرفرکانس

 

 

9

 

 

اساتید گروه

پرتو ايكس و مكانيسم توليد آن، بررسي بيناب پرتو ايكس و عوامل موثر بر كيفيت و كميت آن

 

 

10

 

 

اساتید گروه

آشنايي با روشهای تصویربرداری با پرتوایکس (راديوگرافي، فلوروسکوپی  و سي­تي)، MRI

 

 

11

 

 

اساتید گروه

فیزیک هسته ای و راديواكتيويته و واحدهای آن و مفاهيم نيمه­عمر، عمر متوسط و نیمه­عمر موثر

 

 

12

 

 

اساتید گروه

آشنايي با کمیت ها و يكاهاي مربوط به اندازه­گيري پرتوها و آشکارسازهای پرتوی

 

 

13

 

 

اساتید گروه

آشنایی با پزشكي هسته­اي، رادیوداروها و كاربرد آنها­ در تشخيص و درمان

 

 

14

 

 

اساتید گروه

عوامل موثر در در کیفیت تصاویر رادیوگرافی و روشهای دستيابي به تصاویر با كيفيت بالا

 

 

15

 

 

اساتید گروه

بررسی اثرات بيولوژيكي پرتوها در بدن انسان و عوامل موثر در میزان اثربخشی آنها

 

 

16

 

 

اساتید گروه

بررسی روش­های پرتودرمانی و روش­های نوین درمان سرطان­ها و حفاظت در برابر پرتو

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir