تصويربرداري پيشرفته MRI دکتری تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/18-7:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:    اول                  

رشته:دكتراي فيزيك‌پزشكي 

دوره:علوم پایه

گروه آموزشی:فيزيك پزشكي 

نام درس:تصوير برداري پيشرفته  MRI

نام مسوول درس (واحد):دكتر محمدباقر توكلي

شماره درس  :134665

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....   1/5   نظری                عملی

دروس پیش نیاز:اصول تصويربرداري MRI

تلفن:37929012

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:mbtavakoli@mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنائي با روشهاي پيشرفته مختلف و كاربردهاي تكنيكي تصويربرداري  MRI  

اهداف اختصاصی:

آشنائي با تكنيكيهاي سريع در روشهاي MRI ، آشنايي با تكنيك‌هاي مختلف MRA و مباني آنها ، آشنايي با تكنيكهاي مختلف MRS و مباني آنها ،‌ آشنايي با اصول تصويربرداري پرفيوژن ، آشنايي با اصول تصويربرداري ديفيوژن و آشنايي با اصول تصويربرداي و رشوهاي بازسازي تصاوير سه بعدي 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1-Hashemi, R.H. and Brandy, W.G. “MRI, The Basic” Academic press, London.. Latest edition.

2-Petlinang, Zhi, and Loterbur, P.C. “Principales of Magnetic Resorance Imaging (A signal prycessing Perspective)”.

LEEE.Press. Latest edition.

3-استوارت سي‌بوشونگ; تصويربرداري تشديد مغناطيسي: اصول فيزيكي و بيولوژيكي،  مترجمان نادر رياحي عالم ، غزاله گرايلي. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران. آخرين چاپ

4-ري‌اچ هاشمي، ويليام ج برادلي، كريستوفر ج ليسانتي , مباني تصويربرداري تشديد مغناطيسي، ترجمه دكتر محمدعلي عقابيان. انتشارات رويان پژوه. آخرين چاپ

منابع فرعی درس:

مقالات مختلف موجود در اينترنت و مجلات

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

حضور در كلاس ، شركت در مباحث كلاس ، شركت در آزمونهاي دوره‌اي ، ارائه سمينار ،  ارائه مقاله و رعايت قوانين آموزشي

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

حضور دانشجويان در كلاس درس الزامي است. با افرادي كه غيبت نمايند مطابق مقررات عمل خواهد شد.

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

پاسخگويي به سئوالات جلسات قبلي آمادگي جهت 

دكتر توكلي

مقدمه و ضرورت كابرد سيستم‌هاي تصويربرداري MR در پزشكي، اصول تشكيل و آشكارسازي تصويربرداري MR

 

 

1

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

روشهاي خطي و غيرخطي پرشدن فضاي k ، گراديان‌ها و كاربرد آنها در فضاي k ، مقايسه‌ روش‌هاي پرشدن فضاي k و كاربرد عملي آنها

 

 

2

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

دستگاههاي با ميدان قوي و سيستم‌هاي گراديان بالا، Performance دستگاههاي MRI و مقايسه سيستم‌هاي مختلف

 

 

3

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

كنتراست تصوير در سكانس‌هاي پالسي تصويربرداري MR و كاربردهاي باليني و روشهاي بهبود كنتراست براي كاربردهاي مختلف

 

 

4

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

سكانس‌هاي پالسي بازيافت اشباع، بهبود معكوس، اسپين‌اكو، گراديان اكو و تكنيكهاي تصويربرداري اسپين اكوي سريع، گراديان اكوي سريع و ساير سكانس‌هاي مرتبط، سكانس‌هاي پالسي اكوپلنار تك مرحله‌اي و چند مرحله‌اي با تأكيد بر كاربردهاي باليني و مقايسه‌اي سكانس‌هاي پالسي در شرايط مختلف كاري

 

 

5

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

روشهاي موازي جمع‌آوري ديتا، Compress sensing

 

 

6

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

تكنيك‌هاي فرونشاني سيگنال بافت در MRI و كاربردهاي باليني: فرونشاني سيگنال بافت‌ها از جمله چربي، مايع مغزي نخاعي، مقايسه و تحليل كاربرد باليني هر يك از روشهاي فوق

 

 

7

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

تصويربرداري پديده‌هاي مربوط به جريان خون و آنژيوگرافي MRA: جريان خون و CSF در سيگنال‌هاي دريافتي در تصويربرداري MR، معرفي جايگاه تصويربرداري MR از عروق در مقايسه با ساير سيستم‌هاي تصويربرداري عروق

 

 

8

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

تكنيك‌هاي تصويربرداي عروق توسط MRI : مكانيسم و تأثير پديده‌هاي PC, TOF و و Inflow effect, CE MRA و Intra voxel dephasing در سيگنال دريافتي و راه‌هاي استفاده و مواجهه و جبران پديده‌هاي مربوط به جريان Gradient moment nuling .

 

 

9

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

كاربردهاي باليني MRA ، اشاره‌اي به ساير روشهاي تحقيقاتي و جديد تصويربرداري عروق

 

 

10

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

كيفيت تصاوير و آرتيفكتهاي تصويربرداري MRI :‌شامل عوامل مختلف مؤثر بر كيفيت تصوير و آرتيفكتهاي مختلف كيبس، الياسينگ، جابجايي شيميايي، حركتي

 

 

11

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

تكنيكها و روشهاي اندازه‌گيري در تصويربرداري MR : اصول اندازه‌گيري زمان‌هاي واهلش Relaxometry شامل T1, T2 ، روشهاي QMRI .

 

 

12

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

اصول تصويربرداري انتقال خاصيت مغناطيسي MTI

 

 

13

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

اصول تصويربرداري Perfusions

 

 

14

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

اصول تصويربرداري Diffusion

 

 

15

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

اصول تصويربرداري DTI

 

 

16

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

مررور مطالب و رفع اشكال

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir