روش تصویر برداری با MRI دکتری تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:                      

رشته:فیزیک پزشکی

دوره:

گروه آموزشی:

نام درس:روش تصوير برداري MR

نام مسوول درس (واحد):دكتر محمدباقر توكلي

شماره درس  :: 1345997

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....   2   نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:mbtavakoli@mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

: آشنائي با مباني فيزيكي و تكنيكي تصويرگيري بطريقه MRI  

اهداف اختصاصی:

: آشنائي با مباني فيزيكي MRI ، آشنايي با تكنيك‌هاي مختلف MRI، آشنايي با سيستم‌هاي مختلف MRI ،‌ آشنايي با خطرات MRI

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- Hashemi et al , MRI  The Basics, Lippincott Williams and Wilkins

2-تصويربرداري به طريقه MRI ، دكتر محمدباقر توكلي ، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

بعضي مقدمات رياضي مورد استفاده در MRI

 

 

1

 

 

 

اصول اساسي MRI

 

 

2

 

 

 

T1, T2, T*

 

 

3

 

 

 

كنتراست بافت TR, TE

 

 

4

 

 

 

روشهاي مختلف ترتيب اعمال پالس

 

 

5

 

 

 

بازسازي و پروسس تصوير

 

 

6

 

 

 

Field of View, K-Space, Data Space

 

 

7

 

 

 

پارامترهاي اسكن و تأثير آنها بر تصوير

 

 

8

 

 

 

آرتي فكت‌ها

 

 

9

 

 

 

Fast Spin echo

 

 

10

 

 

 

Gradient echo

 

 

11

 

 

 

Echo Planer Imaging

 

 

12

 

 

 

برخي تكنيك‌هاي جديد MRI

 

 

13

 

 

 

MR Angiography

 

 

14

 

 

 

MR Angiography

 

 

15

 

 

 

مرور مطالب و رفع اشكال

 

 

16

 

 

 

امتحان پایان ترم 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir