مهندسی پروتئین گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/23-7:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی: 97-96

نیمسال:   اول                   

رشته: دکترای پزشکی مولکولی

دوره:

گروه آموزشی:ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: مهندسی پروتئین

نام مسوول درس (واحد): دکتر یوسف قیصری

شماره درس  :186632

روز و ساعت برگزاری:دوشنبه ها 16-14

محل برگزاری: کلاس تحصیلات تکمیلی

تعداد و نوع واحد: .2      نظری  2              عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن:37929193

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email: ygheasari

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آموزش طراحی و مدل سازی  ساختمان پروتئین ها، سکانس و توالی ایده آل و کاربرد مدل سازی در پروتئین ها لیپید ها ، آنزیم ها و اسیدهای امینه 

اهداف اختصاصی:

 • آشنایی دانشجویان با موتاژنز هدفمند و کاربرد PCR در آن
 • آشنایی دانشجویان با پایداری فعالیت پروتئین
 • آشنایی دانشجویان با سیستم های بیانی پروتئین در  مخمر و پروکاریوت
 • آشنایی دانشجویان با روشهای بیوانفورماتیک و نرم افزارهای Drug discovery خصوصا با هدف کشف داروهای مهار کننده یا تحریک کننده پروتئین ها
 • پایداری انرژتیک ساختار پروتئین ها
 • آشنایی دانشجویان با نرم افزارهای پیش گویی ساختار پروتئین ها
 • مبانی و کاربرد مدل سازی در پروتئین ها پپتید ها و آنزیم ها و اسید های آمینه
 • نقش الکترو استاتیک هیدروفوب پیشگویی ساختار دوم و سوم پروتئین های غشایی
 • شکاف خمش
 • طراحی زنجیره های جانبی
 • بررسی جایگاههای فعال آنزیم و نقش اسید های آمینه در ایجاد آن
 • بررسی نحوه تولید انکلوژن بادی و روشهای جذف آن
 • منشائ ژنتیکی و تکاملی ردیف های اسید آمینه در پروتئین ها

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 • Walesh G, Protein chemistry and Biotechnology
 1. Related  articles

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم دانشکده و گروه در اول هر ترم به دانشجو اعلام می شود و از تمام جلسات سوال می آید

نحوه سوالات بصورت تشریحی می باشد.

منابع آزمون از منابع ذکر شده برای این درس و منابع احتمالی که مدرس هر مبحث توصیه می نمایند و تمام مطالب تدریس شده سر کلاس می باشد

سهم نمره پایان ترم از بیست، هفده نمره می باشد

سهم نمره ارزشیابی پیوسته از بیست سه نمره می باشد

ارزشیابی های پیوسته: شامل تست هاو سوالات شفاهی و کتبی پرسیده شده در سر کلاس در طول ترم و تکالیف خواسته شده شامل ارائه سخنرانی و ارائه و تحلیل مقاله و مواردی از این قبیل می باشد.  

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 • قانون غیبت: بر اساس قوانین آموزش

                                                                                                                            

 • تاخیر: دانشجو اگر بیش از پنج دقیقه تاخیر داشته باشد حق ورود به کلاس را ندارد و برای آن جلسه غیبت گذاشته می شود.
 • رعایت نظم کلاس: الزامی است و افرادی که مخل آن باشند در ابتدا تذکر شفاهی می گیرند و در صورت تکرار از کلاس اخراج می شوند.
 • استفاده از تلفن همراه : سر کلاس تلفن همراه باید خاموش باشد.
 • انجام تکالیف: دانشجو در زمان تدریس حق انجام تکالیف و خواندن درس و استفاده از کامپیوتر و search را ندارد مگر اینکه مدرس اجازه داده باشد و قسمتی از روش تدریس باشد. خوردن و آشامیدن: در موقع تدریس ممنوع ولی در تنفس های داده شده مجاز می باشد
 • ضبط صدا: مجاز می باشد ولی از هر استاد اجازه گرفته شود.
 • درخواست جابجایی زمان کلاسها و آزمون­ها: به طور کلی ممنوع مگر در شرایط خاص که این شرایط توسط مسئول درس  تصمیم گیری می شود.
 • نحوه بررسی اعتراضات به نتیجه آزمونها: دانشجو حق اعتراض داردو باید اعتراض خود را به صورت کتبی به مسئول درس ارائه نماید. اعتراضات بررسی و نتیجه آن توسط مسئول درس به دانشجو ابلاغ می شود.
 • نحوه دریافت اسلاید، منابع : فایل های الکترونیک منابع و اسلایدها در صورت موجود بودن یا در سایت گروه گذاشته شود و در اولین جلسه درس نیز به دانشجویان ارائه  می شود. ارائه اسلاید بستگی به نظر هر مدرس دارد.مدرسین مجبور به ارائه اسلاید های خود نیستند ولی توصیه می شود به عنوان یک ابزار آموزشی در اختیار دانشجویان فرار دهند.
 • زمان پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال دانشجویان : اساتید 2 الی 4 ساعت در یک یا دو روز را در برنامه نصب شده در پشت درب دفتر خود برای پاسخگویی به کلیه دانشجویان اختصاص می دهند. 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

منبع

1

20/6/96

موتاژنز هدفمند و طراحی سازه های بیانی

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

2

27/6/96

سیستم های بیانی پروتئین و ترفندهای محلول سازی پروتئین

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

3

3/7/96

نمایش فاژی و روشهای بررسی اینتراکشن پروتئین پروتئین

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

4

17/7/96

شبکه های عصبی 1

دکتر فصیحی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

5

24/7/96

شبکه های عصبی 2

دکتر فصیحی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

6

1/8/96

نرم افزارهای drug discovery و طراحی مولکولهای کوچک دارویی1

دکتر فصیحی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

7

8/8/96

نرم افزارهای drug discovery و طراحی مولکولهای کوچک دارویی2

دکتر فصیحی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

8

15/8/96

نرم افزارهای drug discovery و طراحی مولکولهای کوچک دارویی3

دکتر فصیحی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

9

22/8/96

روش های بررسی تجربی نتایج مطالعات بیوانفورماتیک طراحی مهار کننده یا اگونیست های پروتئینی

دکتر فصیحی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

10

29/8/96

استراتژی های نوین در طراحی واکسن های پروتئینی و پپتیدی و FC fusion  proteins

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

11

6/9/96

آشنایی با پایگاه های داده uniprot و expasy

خانم دکتر شفیعی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

12

13/9/96

مدل سازی پروتئین با استفاده از نرم افزارهای آنلاین

خانم دکتر شفیعی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

13

20/9/96

مدل سازی پروتئین با استفاده از نرم افزار Modeller

 

خانم دکتر شفیعی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

14

27/9/96

آشنایی با نرم افزارهای مرئی سازی ساختار سه بعدی پروتئین

خانم دکتر شفیعی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

15

4/10/96

آشنایی با نرم افزارهای ساخت واکسن و شناسایی اپی توپ ها

 

خانم دکتر شفیعی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

16

11/10/96

آشنایی با نرم افزارهای شناسایی و انتخاب سیگنال پپتیدها

خانم دکتر شفیعی

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه و نرم افزارهای مربوطه

17

بعلت رعایت تقویم آموزشی تاریخ ارائه هر دانشجو در طی ترم و بصورت جبرانی در ساعات دیگر هماهنگ می شود

ارائه توسط دانشجویان

دکتر دکتر خان احمد

مطالب مشخص شده برای ارائه

 

5/11/96

امتحان پایان ترم

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir