اصول هدف درمانی مولکولی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:   دوم

رشته: دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

دوره:

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: اصول هدف درمانی مولکولی

نام مسوول درس (واحد): دکتر رسول صالحی

شماره درس  :186629

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها 12-10

محل برگزاری: کلاس تحصیلات تکمیلی

تعداد و نوع واحد: 2    نظری                عملی

دروس پیش نیاز:مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی

تلفن:37929087

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:r_salehi@med.mui.ac.ir                        

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

 آشنایی با اصول، مبانی و تازه های هدف درمانی مولکولی و کاربردهای آن در پزشکی

اهداف اختصاصی:

 • آشنایی دانشجویان با تاریخچه ژن درمانی
 • آشنایی دانشجویان با روشهای  مختلف انتقال ژن
 • آشنایی دانشجویان با روشهای طراحی سازه های ژنی برای ژن درمانی
 • آشنایی دانشجویان با روشهای مختلف ویرایش ژن
 • آشنایی دانشجویان با ناقلین ویروسی برای ژن درمانی
 • آشنایی دانشجویان با روشهای غیر ویروسی برای ژن درمانی
 • آشنایی دانشجویان با روشهای خاموش سازی ژن
 •  ژن درمانی و نوع سلول تحت درمان (سوماتیک یا سلول جنسی)
 • ژن درمانی سرطان و CAR therapy
 • Cell therapy

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 1. Primrose and Twyman, Principles of gene manipulation and genomics (The last edition)
 2. Human Molecular Genetics, Strachan and read 4th Edition
 3. Gene Therapy for Cancer
 4. Related  articles

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم دانشکده و گروه در اول هر ترم به دانشجو اعلام می شود و از تمام جلسات سوال می آید

نحوه سوالات بصورت تشریحی می باشد.

منابع آزمون از منابع ذکر شده برای این درس و منابع احتمالی که مدرس هر مبحث توصیه می نمایند و تمام مطالب تدریس شده سر کلاس می باشد

سهم نمره پایان ترم از بیست، هفده نمره می باشد

سهم نمره ارزشیابی پیوسته از بیست سه نمره می باشد

ارزشیابی های پیوسته: شامل تست هاو سوالات شفاهی و کتبی پرسیده شده در سر کلاس در طول ترم و تکالیف خواسته شده شامل ارائه سخنرانی و ارائه و تحلیل مقاله و مواردی از این قبیل می باشد. 

 

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                          

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 • قانون غیبت: بر اساس قوانین آموزش

                                                                                                                            

 • تاخیر: دانشجو اگر بیش از پنج دقیقه تاخیر داشته باشد حق ورود به کلاس را ندارد و برای آن جلسه غیبت گذاشته می شود.
 • رعایت نظم کلاس: الزامی است و افرادی که مخل آن باشند در ابتدا تذکر شفاهی می گیرند و در صورت تکرار از کلاس اخراج می شوند.
 • استفاده از تلفن همراه : سر کلاس تلفن همراه باید خاموش باشد.
 • انجام تکالیف: دانشجو در زمان تدریس حق انجام تکالیف و خواندن درس و استفاده از کامپیوتر و search را ندارد مگر اینکه مدرس اجازه داده باشد و قسمتی از روش تدریس باشد. خوردن و آشامیدن: در موقع تدریس ممنوع ولی در تنفس های داده شده مجاز می باشد
 • ضبط صدا: مجاز می باشد ولی از هر استاد اجازه گرفته شود.
 • درخواست جابجایی زمان کلاسها و آزمون­ها: به طور کلی ممنوع مگر در شرایط خاص که این شرایط توسط مسئول درس  تصمیم گیری می شود.
 • نحوه بررسی اعتراضات به نتیجه آزمونها: دانشجو حق اعتراض داردو باید اعتراض خود را به صورت کتبی به مسئول درس ارائه نماید. اعتراضات بررسی و نتیجه آن توسط مسئول درس به دانشجو ابلاغ می شود.
 • نحوه دریافت اسلاید، منابع : فایل های الکترونیک منابع و اسلایدها در صورت موجود بودن یا در سایت گروه گذاشته شود و در اولین جلسه درس نیز به دانشجویان ارائه  می شود. ارائه اسلاید بستگی به نظر هر مدرس دارد.مدرسین مجبور به ارائه اسلاید های خود نیستند ولی توصیه می شود به عنوان یک ابزار آموزشی در اختیار دانشجویان فرار دهند.
 • زمان پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال دانشجویان : اساتید 2 الی 4 ساعت در یک یا دو روز را در برنامه نصب شده در پشت درب دفتر خود برای پاسخگویی به کلیه دانشجویان اختصاص می دهند.

 

                                                                   بارم:

 
 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

منبع

1

14/11/97

طراحی سازه های ژن درمانی 1

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس

2

21/11/97

طراحی سازه های ژن درمانی 2

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس

3

28/11/97

Gene Editing Tools(1)

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس

4

5/12/97

Gene Editing Tools(2)

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس

5

12/12/97

روشهای هدف گیری ژن

دکتر خان احمد

مقاله و کتاب رفرانس

6

19/12/97

پروموترهای اختصاصی و قابل تنظیم

دکتر خان احمد

مقاله و کتاب رفرانس

7

26/12/97

لنتی ویرال وکتور ها

دکتر خان احمد

مقاله مقاله و کتاب رفرانس

8

18/1/98

ژن درمانی سرطان

دکتر خان احمد

مقاله و کتاب رفرانس

9

25/1/98

Adeno vectors for cancer gene therapy

دکتر رسول صالحی

Chapter 1, Gene Therapy for Cancer

10

8/2/98

Tumor targeting-retargeting adenoviruses

دکتر رسول صالحی

Chapter 12, Gene Therapy for Cancer

11

15/2/98

Tumor specific replicating adenoviruses

دکتر رسول صالحی

Chapter 19, Gene Therapy for Cancer

12

22/2/98

Nonviral vector systems

دکتر رسول صالحی

Chapter 9, Gene Therapy for Cancer

13

29/2/98

Transposon-based Vectors; PiggyBacs

دکتر رسول صالحی

Review article

14

12/3/98

Adipose-Derived Mesenchymal Stem

Cells in Cancer Gene Therapy

دکتر رسول صالحی

Review article

15

19/3/98

Adipose-Derived Mesenchymal Stem

Cells in Cancer Gene Therapy

دکتر رسول صالحی

Review article

16

26/3/98

Epi-Drugs and Epi-miRs: Moving Beyond Current Cancer Therapies

دکتر رسول صالحی

Review article

17

با توافق دانشجویان

ارائه توسط دانشجویان

دکتر رسول صالحی

دکتر خان احمد

مطالب مشخص شده

امتحان پایان ترم

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir