روشهای مولکولی تشخیص بیماریها گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/21-6:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:     اول                 

رشته: پزشکی مولکولی

دوره: دکتری

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس:روش های مولکولی تشخیص بیماریها  

نام مسوول درس (واحد): دکتر حسین خان احمد

شماره درس  :186615

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد:   2    نظری *              عملی

دروس پیش نیاز:ژنتیک مولکولی پزشکی، مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی

تلفن:37929197

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:hossein_khanahmad@yahoo.com   

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:کسب اطلاعات و مهارتهای لازم در زمینه تشخیص های مولکولی بیماریها

اهداف اختصاصی:

 

 • آشنایی دانشجویان با روشهای مختلف PCR
 • آشنایی دانشجویان با روشهای  مختلف نمونه گیری از بیمار و اصول نگه داری نمونه ها و روش استخراج DNA RNA,
 • آشنایی دانشجویان Real time PCR و انواع کاربردهای آن در بررسی کمی نمونه ها
 • آشنایی دانشجویان با روشهای مختلف الکتروفورز و کاربرد های آنها در غربالگری و تشخیص بیماریها
 • آشنایی دانشجویان با روش های مختلف شناسایی موتاسیون
 • آشنایی دانشجویان با فلوسا یتو متری و کاربردهای آن در تشخیص و پیگیری روند بیماری و پاسخ به درمان
 • آشنایی دانشجویان با روشهای تشخیص قبل از تولد و PGD

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

Primrose and Twyman, Principles of gene manipulation and genomics (The last edition)

 1. Sambrook. J and Russel, Molecular cloning A laboratory manual
 2. Related  articles

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

 

امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم دانشکده و گروه در اول هر ترم به دانشجو اعلام می شودو از تمام جلسات و مطالب و رفرانس های تدریس شده و مطالب شفاهی و اسلایدها سوال می آید

نحوه سوالات بصورت تشریحی می باشد.

منابع آزمون از منابع ذکر شده برای این درس و منابع احتمالی که مدرس هر مبحث توصیه می نمایند و تمام مطالب تدریس شده سر کلاس می باشد

سهم نمره پایان ترم از بیست، هفده نمره می باشد

سهم نمره ارزشیابی پیوسته از بیست سه نمره می باشد

ارزشیابی های پیوسته: شامل تست هاو سوالات شفاهی و کتبی پرسیده شده در سر کلاس در طول ترم و تکالیف خواسته شده شامل ارائه سخنرانی و ارائه و تحلیل مقاله و مواردی از این قبیل می باشد. 

 

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

 • قانون غیبت: بر اساس قوانین آموزش

                                                                                                                            

 • تاخیر: دانشجو اگر بیش از پنج دقیقه تاخیر داشته باشد حق ورود به کلاس را ندارد و برای آن جلسه غیبت گذاشته می شود.
 • رعایت نظم کلاس: الزامی است و افرادی که مخل آن باشند در ابتدا تذکر شفاهی می گیرند و در صورت تکرار از کلاس اخراج می شوند.
 • استفاده از تلفن همراه : سر کلاس تلفن همراه باید خاموش باشد.
 • انجام تکالیف: دانشجو در زمان تدریس حق انجام تکالیف و خواندن درس و استفاده از کامپیوتر و search را ندارد مگر اینکه مدرس اجازه داده باشد و قسمتی از روش تدریس باشد. خوردن و آشامیدن: در موقع تدریس ممنوع ولی در تنفس های داده شده مجاز می باشد
 • ضبط صدا: مجاز می باشد ولی از هر استاد اجازه گرفته شود.
 • درخواست جابجایی زمان کلاسها و آزمون­ها: به طور کلی ممنوع مگر در شرایط خاص که این شرایط توسط مسئول درس  تصمیم گیری می شود.
 • نحوه بررسی اعتراضات به نتیجه آزمونها: دانشجو حق اعتراض داردو باید اعتراض خود را به صورت کتبی به مسئول درس ارائه نماید. اعتراضات بررسی و نتیجه آن توسط مسئول درس به دانشجو ابلاغ می شود.
 • نحوه دریافت اسلاید، منابع : فایل های الکترونیک منابع و اسلایدها در صورت موجود بودن یا در سایت گروه گذاشته شود و در اولین جلسه درس نیز به دانشجویان ارائه  می شود. ارائه اسلاید بستگی به نظر هر مدرس دارد.مدرسین مجبور به ارائه اسلاید های خود نیستند ولی توصیه می شود به عنوان یک ابزار آموزشی در اختیار دانشجویان فرار دهند.
 • زمان پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال دانشجویان : اساتید 2 الی 4 ساعت در یک یا دو روز را در برنامه نصب شده در پشت درب دفتر خود برای پاسخگویی به کلیه دانشجویان اختصاص می دهند.

 

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

منبع

1

 

ELISA

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس

2

 

WESTERN

دکتر خان احمد

Sambrook

3

 

انواع  PCR در تشخیص موتاسیون

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس

4

 

انواع  PCR در تشخیص موتاسیون

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس

5

 

RT-PCR and 3’ and 5’RACE

دکتر خان احمد

Sambrook

6

 

فلوسایتومتری و کاربردهای آن

دکتر یوسف قیصری

مقاله و کتاب رفرانس

7

 

فلوسایتومتری و کاربردهای آن

دکتر یوسف قیصری

مقاله مقاله و کتاب رفرانس

8

 

ایمنوسیتو شیمی و ایمنوهیستوشیمی و کاربردهای آن

دکتر یوسف قیصری

مقاله و کتاب رفرانس

9

 

Real Time PCR

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس

10

 

روشهای تشخیص  قبل از تولد 1

دکتر رسول صالحی

Review article

11

 

روشهای تشخیص  قبل از تولد 2

دکتر رسول صالحی

Review article

12

 

(Preimplantation Genetic Diagnosis)PGD

دکتر رسول صالحی

Review article

13

 

Array CGH

دکتر طباطبایی

Review article

14

 

Apex and microarray

دکتر طباطبایی

Review article

15

 

DHPLC

دکتر طباطبایی

Review article and the transgenomics website

16

 

HRM

دکتر طباطبایی

Review article and company released guidlines

17

 

 

 

 

 

 

امتحان پایان ترم

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir