کارورزی 2 گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/28-23:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:      دوم               

رشته: طب ایرانی

دوره: دکترای تخصصی (Ph.D)

گروه آموزشی: طب ایرانی

نام درس: کارورزی 2

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد مظاهری

شماره درس  :814611

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد:   - نظری   2      عملی

دروس پیش نیاز: کارورزی 1

تلفن:34474246- 031

ساعت و روزهای تماس:

آدرس پست الکترونیک:itm@mui.ac.ir

آدرس دفتر : کلینیک طب ایرانی مرکز آموزشی و درمانی امین

تعداد دانشجو:       2 نفر

                                                                   

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:ارتقاء آگاهی های علمی و تجربی و مهارت های پزشکی به منظور تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد و جامعه

اهداف اختصاصی:

1. انجام معاینات کامل، تشخیص بیماریها، تجویز روش های درمانی مناسب

2. انتخاب مناسب ترین شیوه های درمانی برای بیماران با رعایت مصالح آنان، پیشرفت علمی و همچنین تهیه داروهای ترکیبی (در صورت لزوم) زیر نظر اساتید دروس مربوط

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

با نظر اساتید دروس مربوط

 

منابع فرعی درس: -

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                              بارم: 40٪

ب) پايان دوره:                     امتحان عملی و بالینی                                                                     بارم: 60٪

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

در نیمسال تحصیلی آینده مشخص می گردد

یادگیری، تمرین و انجام مستقل کار در زمینه های حفظ الصحه، تشخیص بیماریها، درمان آنها در مراکز درمانی واجد شرایط

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir