روش تحقیق در پزشکی کلاسیک و سنتی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/28-23:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-97

نیمسال:      دوم              

رشته: طب ایرانی

دوره: دکترای تخصصی (Ph.D)

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

نام درس: روش تحقیق در پزشکی کلاسیک و سنتی

نام مسوول درس (واحد):

شماره درس  : 980638

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد:   1 نظری        1 عملی

دروس پیش نیاز:-

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس پست الکترونیک:itm@mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: شناخت روش تحقیق در پزشکی کلاسیک و سنتی

اهداف اختصاصی:

ارائه کارهای جدید بر پایه تجارب قرون و اعصار گنجینه عظیم پزشکی ایرانی - اسلامی

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

کتاب تحقیق در سیستم های بهداشتی، قسمت دوم: تجزیه و تحلیل داده ها و نوشتن گزارش، سازمان بهداشت جهانی - آخرین انتشار

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)     کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم                   بارم: 40٪

ب) پايان دوره:         امتحان پایان ترم و امتیاز کار عملی                                                                     بارم: 60٪

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

در نیمسال تحصیلی آینده مشخص می گردد

آشنایی با مباحث کلیات تحقیق (نظری)

 

 

1

 

 

 

تنظیم یک طرح تحقیقاتی (نظری)

 

 

2

 

 

 

آشنایی با نمونه گیری، روش جمع آوری داده ها، روش اجرا، ملاحظات اخلاقی، تجزیه داده ها (نظری)

 

 

3

 

 

 

آشنایی با اصول نگارش مقالات (نظری)

 

 

4

 

 

 

آشنایی با نوشتن چکیده برای جلسات علمی (نظری)

 

 

5

 

 

 

آشنایی با نوشتن گزارش موردی (نظری)

 

 

6

 

 

 

آشنایی با نوشتن یک متن مروری (نظری)

 

 

7

 

 

 

انجام تمرین های عملی با هدایت و نظارت اساتید مربوط (عملی)

 

 

8

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir