اسباب و علل و دلایل و علامات 1 (نظری) گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/07/20-23:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98- 97 ورودی مهر 97

نیمسال: اول              

رشته: طب ایرانی

دوره: دکترای تخصصی (Ph.D)

گروه آموزشی: طب  ایرانی

نام درس:   اسباب و علل و دلایل و علامات 1 (نظری)

نام مسوول درس (واحد):  دکترمحمد مظاهری

شماره درس  :   814601

روز و ساعت برگزاری:  سه شنبه، ساعت 15-13

محل برگزاری: مرکز آموزشی ودرمانی امین

تعداد و نوع واحد:  2 نظری   -  عملی

دروس پیش نیاز: کلیات و امور طبیعیه (کد 13)

تلفن: 34474246-031

ساعت و روزهای تماس: سه شنبه، ساعت 12-10

آدرس پست الکترونیک: itm@mui.ac.ir

آدرس دفتر :کلینیک طب ایرانی مرکز آموزشی ودرمانی امین

تعداد دانشجو:      1 نفر

                                                                    

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه: اکرم ایزدیخواه

هدف کلی درس: شناخت بیماریها و نشانه های آنها

اهداف اختصاصی: مراحل مختلف سیر بیماریها و نحوه تشخیص و  تفسیر آنها بر پایه اصول

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

مفرح القلوب

منابع فرعی درس:

شرح الاسباب و العلامات نفیس بن عوض، خلاصه الحکمه، القانون فی الطب، ذخیره خوارزمشاهی، ...- آخرین انتشار

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)   کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم                          بارم: 40٪

ب) پايان دوره:          آزمون پایان ترم، آزمون عملی بالینی                                                                     بارم: 60٪

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

وفق مقررات آموزشی

تاريخ امتحان ميان ترم:  -                                                  تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 - حضور رأس ساعت تعیین شده در کلاس الزامی است.

- تاریخ برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم در ابتدای دوره تعیین و قابل جابجایی نمی باشد.

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

-

مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر مریم یاوری

تعریف صحت و مرض، اختلال در افعال و اقسام آنها، بیماری مفرد و مرکب

90 دقیقه

96/8/23

1

-

مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر محمد مظاهری

سوء مزاج و اقسام آن، سوء هیأت ترکیب و اقسام آن، تفرق اتصال

150 دقیقه

96/8/23

2

-

مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر محمود بابائیان

نبض

180 دقیقه

96/8/30

3

-

مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر محمد مظاهری

مرور انواع مرض، مراحل زمانی چهارگانه بیماری

60 دقیقه

96/8/30

4

-

مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر مریم یاوری

خوردنی ها

180 دقیقه

96/9/7

5

-

مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر محمود بابائیان

نوشیدنی ها

60 دقیقه

96/9/7

6

-

مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر محمود بابائیان

هوا

60 دقیقه

96/9/14

7

- مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله  دکتر مهدیه رنجبر خواب و بیداری 150 دقیقه 96/9/14 8

-

مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر مریم یاوری

حرکت و سکون

150دقیقه

96/7/14

9

-

مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر پریسا حیدری

احتباس واستفراغ

120دقیقه

96/9/21

10

-

مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر مریم یاوری

اعراض نفسانی

120 دقیقه

96/9/21

11

- مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله  دکتر محمد مظاهری اسباب ممرضه 1 60 دقیقه 96/9/28 12
- مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر مریم یاوری

اسباب ممرضه 2 60 دقیقه 96/9/28 13
- مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر مریم یاوری

علامات دال بر حال بدن از روی مزاج 1 120 دقیقه 96/9/28 14
- مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله 

دکتر مریم یاوری

علامات دال بر حال بدن از روی مزاج 2 150 دقیقه 96/5/5 15
- مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله  دکتر محمد  مظاهری علامات دال بر حال بدن از روی اخلاط 150 دقیقه 96/10/5 16
- مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله  دکتر محمود بابائیان نفث، عرق وچرک 60 دقیقه 96/10/5 17
- مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله  دکتر محمود بابائیان براز 120 دقیقه 96/10/12 18
- مطالعه مباحث و انجام تحقیق محوله  دکتر مجید آویژگان قاروره 120 دقیقه 96/10/12 19

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir