اسباب و علل و دلایل و علامات 2 (عملی) گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/25-22:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97ورودی مهر 97

نیمسال:  دوم                  

رشته: طب ایرانی

دوره: دکترای تخصصی (Ph.D)

گروه آموزشی: طب ایرانی

نام درس: اسباب و علل و دلایل و علامات 2 (عملی)

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد مظاهری

شماره درس  :814604

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه و چهارشنبه، ساعت 11-9

محل برگزاری: کلینیک طب ایرانی مرکز آموزشی و درمانی امین

تعداد و نوع واحد:  -  نظری      2   عملی

دروس پیش نیاز:کلیات و امور طبیعیه (کد 13)

تلفن: 34474246 - 031

ساعت و روزهای تماس: دوشنبه، ساعت 11-9

آدرس پست الکترونیک:itm@mui.ac.ir

آدرس دفتر : کلینیک طب ایرانی مرکز آموزشی و درمانی امین

تعداد دانشجو:     1 نفر

                                                                    

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:اکرم ایزدیخواه

هدف کلی درس:شناخت بیماریها و نشانه های آنها

اهداف اختصاصی:مراحل مختلف سیر بیماریها و نحوه تشخیص و  تفسیر آنها بر پایه اصول

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

شرح الاسباب و العلامات نفیس بن عوض، خلاصه الحکمه، القانون فی الطب، ذخیره خوارزمشاهی، ...- آخرین انتشار

منابع فرعی درس: -

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...) کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم                     بارم:40٪

ب) پايان دوره:         امتحان پایان ترم                                                                                            بارم: 60٪

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

وفق مقررات آموزشی

تاريخ امتحان ميان ترم:              -                       تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

- حضور رأس ساعت تعیین شده در کلاس الزامی است.

- تاریخ برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم در ابتدای دوره تعیین و قابل جابجایی نمی باشد.

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

-

مطالعه و بررسی بر دروس پیش نیاز آن کلیات امور طبیعیه

دکتر محمود بابائیان

گرفتن شرح حال کامل بیماران

9-11

یکشنبه و چهارشنبه هر هفته

1

-

"

دکتر محمود بابائیان

تشخیص بیماریها و ذکر دلایل صحت تشخیص

9-11

یکشنبه و چهارشنبه هر هفته

2

-

"

دکتر محمود بابائیان

گرفتن نبض و تشخیص حداقل 10 نوع آن

9-11

یکشنبه و چهارشنبه هر هفته

3

-

"

دکتر محمود بابائیان

تفسیر بیماری با تشخیص نوع نبض

9-11

یکشنبه و چهارشنبه هر هفته

4

-

"

دکتر محمود بابائیان

بررسی آزمایشگاهی قاروره، براز، طمث و ... و استفاده از آنها در تشخیص بیماریها

9-11

یکشنبه و چهارشنبه هر هفته

5

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir