انگل شناسی بالینی و تشخیصی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/20-10:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال:دوم 

تعداد دانشجو:

رشته: دکتری انگل شناسی 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:انگل شناسی بالینی و تشخیصی 

آدرس دفتر : گروه انگل و قارچ شناسی بخش انگل شناسی 

نام مسوول درس (واحد):دکتر زهرا غیور نجف آبادی 

شماره درس:126405

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها 10-8

محل برگزاری:اتاق شورا 

تلفن:37929171

ساعت و نوع درس: نظری

دروس پیش نیاز: کرم شناسی و تک یاخته شناسی 

E-mail:ghayour@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آشنایی فراگیران به علائم و عوارض کرم ها و تک یاخته های  بیماریزا برای انسان، مکانیسم بیماریزایی انها

اهداف اختصاصی:

آشنایی با  علائم الینی و عوارض، بیماریزایی و مکانیسم بیماریزایی تک یاخته ها

آشنایی با  علائم الینی و عوارض، بیماریزایی و مکانیسم بیماریزایی کرم ها

ارتباط بین علائم بالینی و نتایج تشخیص ازمایشگاهی

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Medical parasitology: Markell                                                                                                                             

 

Basic clinical parasitology: Brown, Neva

تک یاخته شناسی پزشکی ، ادریسیان و همکاران دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

کرم شناسی پزشکی دکتر ارفع

سایت ها و مقاله های مربوط به انگل شناسی   

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):سمینارهای دانشجویی 5 نمره 

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):15 نمره 

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

  • حضور مرتب و فعال دانشجو در کلاس،  یادداشت نکات مهم و کلیدی ، پرسش و پاسخ فعال ، مرور مطالب از پیش
  • * در صورت تعطیلی جلسات نمایده کلاس با مدرس هماهنگ می نماید 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:در صورت غیبت بیش از حد مجاز کسر نمره

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:دانشجویان عزیز برای برگزاری کلاس ها با اساتید مربوطه هماهنگی لازم بعمل آورند.

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری

دکتر غیور

کلیات درس انگل شناسی بالینی و توضیح روش case study

 

98/11/29

1

 

 

 

نظری

دکترغیور 

تک یاخته خونی-نسجی (مالاریا)-تظاهرات بالینی 

 

98/12/6

2

 

 

 

نظری

دکترغیور 

مکانیسم بیماریزایی مالاریا

 

98/12/13

3

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

تک یاخته خونی-نسجی-تظاهرات بالینی و مکانیسم بیماریزایی لیشمانیوز 

 

98/12/20

4

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

تظاهرات بالینی و مکانیسم بیماریزایی تریپانوزومیازیس

 

98/12/27

5

 

 

 

نظری

دکترغیور 

تظاهرات بالینی و مکانیسم بیماریزایی تک یاخته خونی-نسجی-توکسوپلاسموز

 

99/1/19

6

 

 

 

نظری

دکترپسته چیان -دکتر یوسفی

تظاهرات بالینی و مکانیسم بیماریزایی تک یاخته روده ای-آمیبیاز و تریکومونیاز

 

99/1/26

7

 

 

 

نظری

دکتر پسته چیان

تظاهرات بالینی و مکانیسم بیماریزایی تک یاخته روده ای-کوکسیدیوزها

 

99/2/2

8

 

 

 

نظری

دکتر یوسفی

تظاهرات بالینی و مکانیسم بیماریزایی انگل های کرمی روده ای

 

99/2/9

9

 

 

 

نظری

دکتر یوسفی

تظاهرات بالینی و مکانیسم بیماریزایی انگل های  کرمی بافتی

 

99/2/16

10

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

روش های معمول برای تشخیص بیماری های انگلی

 

99/2/23

11

 

 

 

نظری

دکتر غفاری 

درمان بیماری های انگلی و مکانیسم داروهای موثر بر درمان

 

99/2/30

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir