تشریح 02

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-14:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-97

نیمسال:               دوم       

رشته: داروسازی

دوره:

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: تشریح کد 02

نام مسوول درس (واحد): دکتر ناظم قاسمی

شماره درس  :123410

روز و ساعت برگزاری: شنبه 12-11

محل برگزاری:  هدایتی

تعداد و نوع واحد:1    نظری           *     عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929156

ساعت و روزهای تماس:همه روزه

 Email:n_ghasemi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنايي دانشجويان با سيستمهاي مختلف بدن انسان

اهداف اختصاصی:

دانشجو در پايان دوره بايستي قادر باشد :

  1. سيستم تنفس را توضيح دهد.
  2. سيستم گردش خون را توضيح دهد.
  3. سيستم گوارش را توضيح دهد.
  4. سيستم اوروژنیتال را توضيح دهد.

سيستم عصبی را توضيح دهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. کتاب آناتومي عمومي تاليف علي والياني ، چاپ سوم ، ناشر : كنكاش ، محل تهيه : مركز كتاب دانشگاه علوم پزشكي

مطالب ارائه شده سرکلاس 

منابع فرعی درس:

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

امتحان ميانترم   9 نمره                    امتحان پايانترم  9 نمره             نمره کلاسی و کوئیز  2 نمره            

وظایف دانشجو:

1

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- به ازاي هر جلسه غيبت غیر مجاز  5/0 از نمره كل دانشجو كسر خواهد شد .

2- دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 25/0 به نمره كل اضافه خواهد شد.

3- بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره صفر گزارش خواهد شد . 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر ناظم قاسمی

مقدمه – تعريف اناتومي – معرفي سيستمهاي بدن، ستون فقرات، استرنوم و دنده ها

11-12

97/11/13

1

 

 

دکتر ناظم قاسمی

سيستم تنفسي ( بيني ، حلق ، حنجره، ناي ، ريه و پرده جنب)

11-12

97/11/27

3

 

 

دکتر ناظم قاسمی

مدیاستینوم و سیستم قلبی عروقی 

11-12

97/12/04

4

 

 

دکتر ناظم قاسمی

ادامه سیستم قلبی عروقی، معرفی سیستم گوارشی

11-12

97/12/11

5

 

 

دکتر ناظم قاسمی

ادامه سیستم گوارش

11-12

97/12/18

6

 

 

دکتر ناظم قاسمی

معرفی سیستم ادراری

11-12

97/12/25

7

 

 

دکتر ناظم قاسمی

معرفی سیستم عصبی

11-12

98/01/17

8

 

 

دکتر ناظم قاسمی

ادامه سیستم عصبی

11-12

98/01/24

9

 

 

دکتر ناظم قاسمی

مقدمه – تعريف اناتومي – معرفي سيستمهاي بدن، ستون فقرات، استرنوم و دنده ها

11-12

98/01/31

10

 

 

دکتر ناظم قاسمی

سيستم تنفسي ( بيني ، حلق ، حنجره، ناي ، ريه و پرده جنب)

11-12

98/02/07

11

 

 

دکتر ناظم قاسمی

مدیاستینوم و سیستم قلبی عروقی 

11-12

98/02/14

12

 

 

دکتر ناظم قاسمی

ادامه سیستم قلبی عروقی، معرفی سیستم گوارشی

11-12

98/02/21

13

 

 

دکتر ناظم قاسمی

ادامه سیستم گوارش

11-12

98/02/28

14

 

 

دکتر ناظم قاسمی

معرفی سیستم ادراری

11-12

98/03/04

15

 

 

دکتر ناظم قاسمی

معرفی سیستم عصبی

11-12

98/03/11

16

 

 

دکتر ناظم قاسمی

ادامه سیستم عصبی

11-12

98/03/25

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir