آناتومی پیشرفته اطاق عمل

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:          دوم            

رشته:کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

دوره:علوم پایه 

گروه آموزشی:علوم تشریحی

نام درس:آناتومی عمومی پیشرفته

نام مسوول درس (واحد):ناظم قاسمی

شماره درس  :123307

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ساعت 10-8 

محل برگزاری:دانشکده پرستاری

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929156

ساعت و روزهای تماس:ایام هفته (16-7)

Email:n_ghasemi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :گروه علوم تشریحی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

 

اهداف اختصاصی:

1- ناحیه تنه را تقسيم بندي نموده و استخوانهای هر بخش را نام ببرد.

2- انواع بافت عضلانی در ناحیه تنه را توضیح دهد و عملکرد عضلات مهم آن را بیان نماید.

3- سيستم گردش خون و جايگاه قلب و عروق را توضيح دهد.

4- سیستم تنفسی را توضیح دهد

5- سيستم گوارشی را تقسيم بندي نموده و بطور مختصر توضيح دهد.

6- سيستم ادراری تناسلی را تقسيم بندي نموده و بطور مختصر توضيح دهد

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

آناتومی گری، بخش تنه 

منابع فرعی درس:

کتاب آناتومی تنه چوراسیا، مطالب ارائه شده سرکلاس بعد از ویرایش

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:8 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                                  بارم:12 نمره

وظایف دانشجو:

حضور به موقع سر کلاس، آمادگی قبلی برای درس روزانه 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- به ازاي هر جلسه غيبت  25/0 از نمره كل دانشجو كسر خواهد شد .

2- بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره صفر گزارش خواهد شد

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 25/0 به كل اضافه خواهد شد .

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مطالعه در مورد کلیات آناتومی

قاسمی

مقدمه – تعريف اناتومي – معرفي سيستمهاي بدن- نگاه کلی به سيستم اسكلتي

 

96/11/15

1

 

مطالعه تقسیم بندی تنه

قاسمی

تقسیم بندی تنه

 

96/11/29

2

 

مطالعه دیواره توراکس

قاسمی

دیواره توراکس 

 

96/12/06

3

 

مطالعه عضلات توراکس

قاسمی

عضلات توراکس 

 

96/12/13

4

 

مطالعه احشاء توراکس

قاسمی

معرفی احشاء توراکس

 

96/12/20

5

 

مطالعه سيستم گردش خون

قاسمی

معرفی سيستم گردش خون 

 

96/12/27

6

 

مطالعه قلب و پریکارد

قاسمی

قلب و پریکارد

 

97/01/20

7

 

مطالعه عروق اصلی قلب

قاسمی

عروق اصلی قلب

 

97/01/27

8

 

مطالعه سيستم تنفسي

قاسمی

معرفی سيستم تنفسي  

 

97/02/02

9

 

مطالعه ( بيني ، حلق ، حنجره)

قاسمی

( بيني ، حلق ، حنجره)

 

97/02/09

10

 

مطالعه (ناي ، ريه و پرده جنب )

قاسمی

(ناي ، ريه و پرده جنب )

 

97/02/16

11

 

مطالعه سيستم گوارشی 

قاسمی

معرفی سيستم گوارشی (تقسيم بندي سيستم گوارشی)

 

97/02/23

12

 

مطالعه سيستم گوارشی

قاسمی

ادامه بحث گوارش

 

97/02/30

13

 

مطالعه سيستم ادراری تناسلی

قاسمی

معرفی سيستم اداری تناسلی

 

97/03/06

14

 

مطالعه سيستم ادراری تناسلی

قاسمی

ادامه سیستم ادراری تناسلی

 

97/06/13

15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir