اتاق عمل

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/12-9:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:         دوم

رشته: اطاق عمل

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: تشریح 1

نام مسوول درس (واحد): دکترناظم قاسمی

شماره درس  :123310

روز و ساعت برگزاری:یک شنبه 12-10

محل برگزاری:دانشکده پرستاری

تعداد و نوع واحد: ....      نظری       *         عملی

دروس پیش نیاز:ندارد

تلفن:37929156

ساعت و روزهای تماس: همه روزه

آدرس Email:n_ghasemi@med.mui.ac.ir 

آدرس دفتر :دانشكده پزشكي – طبقه اول گروه علوم تشریحی   

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنايي دانشجويان با سيستمهاي مختلف بدن انسان

اهداف اختصاصی:

دانشجو در پايان دوره بايستي قادر باشد :

1- بخش های مختلف سيستم گوارشی را نام ببرد و ویژگی های اصلی انها را توضیح بدهد.

2- بخش های مختلف سيستم ادراری تناسلی را نام ببرد و ویژگی های اصلی انها را توضیح بدهد.

3- بخش های مختلف سیستم عصبی را نام ببرد و ویژگی های اصلی انها را توضیح بدهد.

4- حس های ویژه را نام ببرد و ویژگی های اصلی انها را توضیح بدهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. کتاب آناتومي عمومي تاليف علي والياني ، چاپ سوم ، ناشر : كنكاش ، محل تهيه : مركز كتاب دانشگاه علوم پزشكي
  2. مطالب ارائه شده سرکلاس بعد از ویرایش

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                                               بارم: 8 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم: 12 نمره

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- به ازاي هر جلسه غيبت  25/0 از نمره كل دانشجو كسر خواهد شد .

2- دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 25/0 به كل اضافه خواهد شد .

3- بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره صفر گزارش خواهد شد . 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر قاسمی

معرفی بخش های مختلف ناحیه ی تنه، دیواره های شکم

10-12

96/11/15

1

 

 

دکتر قاسمی

دیواره شکم، تقسیم بندی شکم، معرفی سیستم گوارشی

10-12

96/11/29

2

 

 

دکتر قاسمی

معده، روده باریک 

10-12

96/12/06

3

 

 

دکتر قاسمی

روده بزرگ، معرفی غدد گوارشی 

10-12

96/12/13

4

 

 

دکتر قاسمی

ادامه بحث غدد گوارشی، معرفی غدد بزاقی

10-12

96/12/20

5

 

 

دکتر قاسمی

سيستم ادراری 

10-12

97/01/19

6

 

 

دکتر قاسمی

سیستم تناسلی مردانه

10-12

97/01/26

7

 

 

دکتر قاسمی

سیستم تناسلی زنانه

10-12

97/02/02

8

 

 

دکتر قاسمی

معرفی سيستم عصبي (تقسيم بندي سيستم عصبی)

10-12

97/02/09

9

 

 

دکتر قاسمی

جنین شناسی و بافت شناسی عصبی

10-12

97/02/16

10

 

 

دکتر قاسمی

نخاع

10-12

97/02/23

11

 

 

دکتر قاسمی

ساقه مغز

10-12

97/02/30

12

 

 

دکتر قاسمی

نیمکره های مغزی

10-12

97/03/06

13

 

 

دکتر قاسمی

دوازده زوج عصب مغزی 

10-12

97/03/13

14

 

 

دکتر قاسمی

حس های ویژه

10-12

97/03/20

15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir