علوم تشریح اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-11:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:         اول  

رشته: علوم تشریحی

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: علوم تشریح اعصاب

نام مسوول درس (واحد):دکتر ابراهیم اسفندیاری

شماره درس  :123552

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه 12-10 ، چهارشنبه 12-10

محل برگزاری: کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی

تعداد و نوع واحد: 2     نظری       1.5         عملی 0.5

دروس پیش نیاز: مقدمات علوم تشریحی

تلفن:37929150

ساعت و روزهای تماس: همه روزهای کاری بجز ساعاتی که طبق برنامه هفتگی، مدرس در جلسه درس یا شوراهای دانشگاه حضور دارد

آدرس Email:  esfandiari@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی، طبقه همکف

تعداد دانشجو:   حدود 65 نفر در هر کد                                                                 

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

رسیدن به سطحی از دانش پایه در تشریح اعصاب که:

- برای یادگیری درس معاینه فیزیکی (در نیمسال 6) کافی باشد.

- توانایی شناسایی اجزاء اصلی دستگاه عصبی مرکزی در تصاویر CT و MRI را به فراگیر بدهد.

- دانش کافی برای معاینه عصبی بیماران در حد یک پزشک عمومی را داشته باشد.

اهداف اختصاصی:

  1. بررسی ساختار ماده سفید و خاکستری در دستگاه مرکزی اعصاب
  2. مطالعه ساختمان طناب نخاعی و نحوه قرارگیری شاخهای قدامی، خلفی و کانال مرکزی
  3. مطالعه ساختار مخچه ( قشر، مدولا)
  4. مطالعه و بررسی قشر مخ و سلولهای قشر مخ در لایه های مختلف
  5. مطالعه و بررسی پرده های مغز و نخاع شامل سخت شامه، عنکبوتیه، نرم شامه
  6. بررسی و مطالعه سد خونی مغزی
  7. بررسی و مطالعه بطنها، شبکه کوروئید و مایع مغزی نخاعی
  8. دستگاه عصبی مرکزی- ساختمان میکروسکوپی نخاع- مخچه و قشر مغز- شکبه کورودید- سد خونی مغزی و پرده های مننژ
  9. منبع : بافت شناسی دکتر جعفر سلیمانی راد
  10. بافت شناسی جان کوئیرا      

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

کد 01: اسلاید های پاورپونت نوروآناتومی

 (فایل کتاب منتشر نشده  نوروآناتومی تالیف دکتر اسفندیاری و همکاران)

 

منابع فرعی درس:

مقاطع پلاستینیشن مغز در موزه علوم تشریح

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) دانشجویان هر دو کد در آزمون های میان دوره و پایان دوره شرکت خواهند نمود. امتحان میان دوره بعد از جلسه هشتم گرفته  خواهد شد.

بودجه بندی نمره:

- کد 01: هر آزمون طی دوره: 1 نمره (جمعا 10 نمره) و دو 5 نمره نیز برای آزمون های میان دوره و پایان دوره

- کد 02: میان دوره و پایان دوره هر کدام 10 نمره (سهم آزمون های طی دوره نیز جزء همین دو 10 نمره است).

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir