تکنیکهای ماکرومیکروآناتومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/16-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-98

نیمسال:                      اول

رشته:علوم تشریحی

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: طرح دوره در تکنیکهای ماکرو و

نام مسوول درس (واحد): دکتر بهمن رشیدی

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: 2 نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929151

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:b_rashidi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي دانشجويان با اصول مقدماتی و پایه ای کار در آزمایشگاه های علوم
تشریحی

اهداف اختصاصی:

يادگيري اصطلاحات مربوطه (جسد، وسایل،آزمایشگاه بافت شناسی)
آشنايي با سلول هاي بنيادي

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 اسلاید، کلیپ، فیلم، مقالات،کنفرانس،سخنراني و بحث گروهی

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

امتحان تئوری و عملی و تهیه لام، کوئیز، پرسش و پاسخ و فعالیت کلاسی

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

در تمام کلاس ها فعالانه شرکت کرده و وظایف محوله را کامل انجام دهد.

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر غلامرضا دشتی

آشنایی با اخلاق پزشکی و حرفه ای در رابطه با جسد و نمونه های بافتی و ایمنی کار در آزمایشگاه

 

 

1

 

 

دکتر بهمن رشیدی

اصول و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

 

 

2

 

 

دکتر بهمن رشیدی

آشنایی با بیهوشی، نمونه برداری بافتی از حیوانات آزمایشگاهی

 

 

3

 

 

دکتر بهمن رشیدی

روش تهیه محلول های فیکساتیو

 

 

4

 

 

دکتر بهمن رشیدی

انواع پرفیوژن حیوان آزمایشگاهی

 

 

5

 

 

دکتر غلامرضا دشتی

فیکس کاداور

 

 

6

 

 

دکتر غلامرضا دشتی

فیکس کاداور و آشنایی با لوازم تشریح

 

 

7

 

 

دکتر بهمن رشیدی

روش تهیه محلول و تنظیم PH

 

 

8

 

 

دکتر بهمن رشیدی

نحوه پاساژ بافتی و قالب گیری

 

 

9

 

 

دکتر بهمن رشیدی

نحوه استفاده از میکروتوم و برش گیری

 

 

10

 

 

دکتر بهمن رشیدی

انواع رنگ آمیزی های بافتی

 

 

11

 

 

دکتر بهمن رشیدی

انواع رنگ آمیزی های بافتی

 

 

12

 

 

دکتر بهمن رشیدی

انواع رنگ آمیزی های بافتی

 

 

13

 

 

دکتر بهمن رشیدی

روش کار با انواع میکروسکوپ موجود

 

 

14

 

 

دکتر غلامرضا دشتی

تهیه اسمیر اسپرم و خون

 

 

15

 

 

دکتر بهمن رشیدی

آشنایی با اصول مورفومتری

 

 

16

 

 

دکتر بهمن رشیدی

اصول کشت سلول و اصطلاحات آن

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir