فرمها،آئین نامه ها و فرآیندهای آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/02-7:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
فرم ها
 فرم درخواست حذف پزشکی
فرم درخواست دانشجو
فرم ثبت نام آزمون جامع علوم پایه
فرم درخواست المثنی کارت دانشجویی
آئین نامه ها
دستورالعمل آئین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان در مقاطع تخصصی بالینی پیوست 1
آئین نامه اجرائی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزشی پزشکی و تخصصی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان
دستور العمل نقل و انتقالات و شرایط پذیرش دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال و بختیاری جهت سال تحصیلی 98-97
بخشنامه وظیفه عمومی در ارتباط با معافیت تحصیلی دانشجویان
آئین نامه برگزاری دوره MD-phDمصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1389/3/9
مجموعه آئین نامه،دستورالعمل ها و ابزارهای ارزشیابی پایبندی به اصول رفتار حرفه ای کارآموزان بالینی و کارورزان رشته پزشکی عمومی(1)
مجموعه دستورالعمل ها و ابزارهای ارزشیابی پایبندی به اصول رفتار حرفه ای کارآموزان بالینی و کارورزان رشته پزشکی عمومی(2)
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتازو استعداد درخشان به مقاطع بالاتر
آئین نامه دوره استیودنتی و اکسترنی
آئین نامه استاد راهنما
 آئین نامه دوره ICM
شرایط و ضوابط بررسی موجه نمودن غیبت دانشجو به دلایل پزشکی
آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1396/5/1
آئین نامه جدید نقل و انتقال 97-96
 آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه
آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان
 شیوه نامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور از بنیاد نخبگان
فرآیندها
فرآیند شهریه درس مردودی و جریمه تاخیر در انتخاب واحد
تقویم زمانبندی فرآیند انتقال و میهمانی دانشجویان(نیمسال دوم 98-97)
مراحل تصویب پروپوزال پایان نامه های دانشجویی
 انتقالی،مهمانی و یا جابجایی اینترن با اینترن از دانشگاه دیگر.
فلوچارت اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان رشته پزشکی
فلوچارت مراحل تطبیق دروس
فرایند نگارش و تصویب درسنامه
زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمه دوم 99-98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir