اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/16-4:32

سخنرانی جناب آقای پروفسور شیموزاکا (Akihiro Shimosaka) مشهورترین چهره علمی در زمینه Cell Therapy.

دکترعلی والیانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/09-7:50

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکترصبری ،جناب آقای دکترعلی والیانی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان قائم مقام معاون پزشکی عمومی درامور مرتبط با علوم پایه پزشکی دانشکده منصوب گردیدند.

دکتر امیرعباس کارگشایی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/09-7:47

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر صبری ،جناب آقای دکتر امیرعباس کارگشایی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان قائم مقام مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده EDO منصوب گردیدند.

دکتر رضا روزبهانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/09-7:45

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر صبری ،جناب آقای دکتر رضا روزبهانی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مسئول کمیته ارزشیابی اعضاء هیئت علمی دانشکده منصوب گردیدند.

دکتر نسترن ایزدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/09-7:43

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر صبری ،سرکارخانم دکتر نسترن ایزدی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان قائم مقام معاونت امور هیئت علمی دانشکده منصوب گردیدند.

هفته آموزش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/08-9:23

به مناسبت هفته آموزش جلسه صبحانه کاری در ساعت 7:30 صبح در روز یک شنبه 1394/2/6 در سالن شورای دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با حضور معاون آموزش , معاون دانشجویی ,مسئول آموزش علوم پایه , مسئول وکارشناس دفتر توسعه آموزش , مسئول کمیته های شورای مشاورین جوان برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل ومشکلات آموزشی دانشجویان پزشکی بحث و تبادل نظر شد.

همایش پیاده روی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/02/03-9:22

برگزاری همایش پیادروی کارکنان خانم دانشکده پزشکی درهفته سلامت.

قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/02/03-8:26

صفحات

Subscribe to med.mui.ac.ir RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir