تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/11-11:47

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی عضو هیات علمی گروه باکتری و ویروس شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

تودیع رئیس اسبق دانشکده پزشکی با حضور معاونین و مسئولین محترم دانشکده در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/06-10:33

در روز سه شنبه مورخ 96/7/18 از  ساعت 10 صبح جلسه ای با حضور آقایان دکتر صبری معاون محترم آموزشی دانشگاه و رئیس اسبق دانشکده پزشکی، دکتر سید محمد حسن امامی رئیس محترم دانشکده، کلیه معاونین محترم و مسئولین محترم واحد های دانشکده در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری هشتمین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-8:44

هشتمین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی روز چهارشنبه مورخ 96/7/12 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.  

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/15-12:57

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، سرکار خانم دکتر فریبا ایرجی، عضو محترم هیات علمی دانشکده ، بعنوان مدیر امور اجرایی جذب فراخوان هیات علمی و نیروهای تعهداتی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/11-11:38

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، سرکار خانم دکتر نسترن ایزدی، عضو محترم هیات علمی دانشکده ، بعنوان معاون امور هیات علمی و ارتباطات بین الملل دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/05-8:50

طی حکمی از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر محمدرضا صبری، استاد محترم دانشکده پزشکی، بعنوان معاون آموزشی دانشگاه منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir