برگزاری جلسه مجمع روسای محترم دانشکده های پزشکی تیپ یک در روزهای پنجشنبه و جمعه 5 و 6 اسفند ماه 95 در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-14:00

جلسه مجمع روسای محترم دانشکده های پزشکی تیپ یک در روزهای پنجشنبه و جمعه 5 و 6 اسفند ماه 95 در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار گردید. دستور کاری جلسه فوق طی این دو روز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید مصوبات این جلسه به وزارت متبوع منعکس گردد. ضمناً این جلسه با حضور روسای محترم دانشکده های پزشکی اهواز،  اصفهان، ایران، شیراز، شهید بهشتی، مشهد، تهرانو گرگان و سرکار خانم دکتر چنگیز دبیر محترم شورای پزشکی عمومی و آقای دکتر حیدر زاده معاون محترم اعتبار بخشی و ارزیابی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-13:11

جلسه هماهنگی ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی، که از ابتدای اسفند ماه سال جاری آغاز می گردد؛ از ساعت 8:30 لغایت 10:30 روز یکشنبه مورخ 95/12/1، با حضور ریاست محترم دانشگاه و قائم مقام ایشان در امور دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه، رئیس محترم دانشکده پزشکی، رئیس محترم دانشکده پرستاری، نمایندگان محترم دانشگاه های قطب، روسا و معاونین محترم  آموزشی مراکز، به دبیری معاونت درمان دانشکده در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه گردهمایی روسای پژوهشکده ها و روسای مراکز تحقیقاتی، معاونین پژوهشی مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-11:41

اولین جلسه گردهمایی روسای پژوهشکده ها، روسای محترم مراکز تحقیقاتی، معاونین پژوهشی مراکز  آموزشی درمانی وابسته به دانشکده پزشکی در روز شنبه مورخ 95/11/30 از ساعت 10 الی 12 با حضور جمعی از مسئولین محترم دانشگاه و دانشکده پزشکی، معاونین پژوهشی مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده و روسای مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری جلسه اعضای جدید شورای مشاورین جوان در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/01-11:08

اولين جلسه دوره جدید شورای مشاورین جوان دانشکده پزشکی در روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی، معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده،  معاون محترم پزشکی عمومی دانشکده، قائم مقام معاون محترم پزشکی عمومی دانشکده، معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی، کارشناسان محترم معاونت دانشجویی فرهنگی دانشجویی دانشکده و اعضای جدید این شورا در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری دومین جلسه هماهنگی اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/27-9:51

دومین جلسه هماهنگی اعتباربخشی مراکزآموزشی درمانی با حضور معاون محترم درمان دانشکده ، قائم مقام محترم ایشان، کارشناسان حوزه معاونت درمان ، معاونین محترم آموزشی مراکز و کارشناسان محترم بهبود کیفیت در روز دوشنبه مورخ 95/11/25 از ساعت 8:30 لغایت 10:30 در تالار هشت گوش برگزارگردید. در این جلسه ضمن مروری بر استانداردها در ادامه اولین جلسه هماهنگی اعتبار بخشی، فرآیندهای اجرایی اعتباربخشی و نحوه کار با نرم افزار اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی تبیین گردید.

مراسم افتتاحيه سلامتكده طب سنتی، بخش و درمانگاه پزشکی خانواده، مجتمع سالن کنفرانس، کلاس های آموزشی و کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امین

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/25-11:56

در روز یکشنبه مورخ 95/11/24 ساعت 11 صبح مراسم افتتاحيه سلامتكده طب سنتی، بخش و درمانگاه پزشکی خانواده، مجتمع سالن کنفرانس، کلاس های آموزشی و کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امین با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر موحدیان عطار...

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir