تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-9:38

فرصت ارسال مقاله به همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تا تاریخ 19 آذر ماه سال جاری تمدید شد. بنا بر اعلام دبیران همایش کشوری آموزش علوم پزشکی علاقه مندان شرکت در این همایش تا تاریخ 19 آذر ماه فرصت دارند تا مراجعه به آدرس: http://ichpe.org/portal/login نسبت به ارسال مقاله خود اقدام نمایند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-7:36

طی ابلاغی از طرف رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی، جناب آقای دکتر امید احمدی به مدت 2 سال به عنوان سرپرست گروه فوریت های پزشکی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-5:13

طی ابلاغی از طرف رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی، جناب آقای مهندس جمشید شوشتریان به مدت 2 سال به عنوان سرپرست گروه تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-6:33

طی ابلاغی از طرف رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی، جناب آقای دکتر بهروز قزلباش به مدت 2 سال به عنوان سرپرست گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-5:14

طی ابلاغی از طرف رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی، جناب آقای دکتر داریوش مرادی به مدت 2 سال به عنوان سرپرست گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

برگزاری دهمین جلسه کمیته اصلی گایدلاین دانشگاه در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/09-6:23

در ساعت 7:30 روز چهارشنبه مورخ 98/9/06 دهمین جلسه کمیته اصلی گایدلاین دانشگاه در محل تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی با حضور رئیس کمیته گایدلاین دانشگاه آقای دکتر محمد گرک یراقی، مشاور رئیس کمیته گایدلاین دانشگاه آقای دکتر خواجه باشی و سایر اعضای این کمیته تشکیل شد و ...

برگزاری جلسه کار گروه تحلیل و اولویت بندی موضوعات حوزه گاید لاین در دفتر معاونت درمان دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-10:37

جلسه کار گروه تحلیل و اولویت بندی موضوعات حوزه گایدلاین دانشگاه با حضور اعضای کار گروه مربوطه در ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 98/9/4 در محل دفتر معاونت درمان دانشکده پزشکی تشکیل و پیرامون تبیین اولویت و ضرورت تدوین گایدلاین های سوختگی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

برگزاری سومین جلسه از هفتمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-5:36

سومین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 تا 9 صبح روز دو شنبه 98/9/4 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور اساتید محترم گروه های بالینی تشکیل گردید. در این جلسه در مورد "تعهد به حفظ اسرار بیمار" و "تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای" و "تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی" سخنرانی و گفتگو شد.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir