انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/24-9:22

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر صبری ،جناب آقای دکتر صبوری عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان معاون پژوهشی مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س) منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/24-9:20

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر صبری ،جناب آقای دکتر ابدالی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان سرپرست واحد تحقیقاتی ناهنجاریهای جمجمه، صورت و شکاف (کرانیو فاشیال) در زیر ساختار مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س) وابسته به دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

برگزاری سی و چهارمین دوره آزمون ارتقاء گواهینامه تخصصی در دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/10-7:14

سی و چهارمین دوره آزمون ارتقاء گواهینامه تخصصی در روز پنجشنبه مورخ 94/5/8 ساعت 9 صبح همزمان با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار گردید .

این آزمون در 21 رشته با حضور 707 نفر شرکت کننده برگزار گردید .

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/03-5:04

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر صبری ،جناب آقای دکتر مهرداد معمارزاده عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی - درمانی سیدالشهدا منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/04/07-5:56

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر صبری ،جناب آقای دکتر سیدحسین میرهندی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشکده منصوب گردیدند.

کارگاه های تفسیر قرآن کریم

تاریخ ایجاد شنبه,1394/04/06-6:17

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می نماید:

سلسله کارگاه های تفسیر قرآن کریم در سه ماهه تابستان ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان

سلسله کارگاه های آموزش خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1394/04/06-6:17

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می نماید:

سلسله کارگاه های آموزش خانواده ( ویژه کارکنان دانشکده پزشکی)

انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/04/03-5:18

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر صبری ،جناب آقای دکتر کامیار مصطفوی زاده عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی EDO منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to med.mui.ac.ir RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir