انتصاب مدیر گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-7:55

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر فرزاد قشلاقی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه سم شناسی بالینی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و جامع پیش کارورزی پزشکی در دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/12/16-9:03

در روز پنجشنبه مورخ 94/12/13از ساعت 9 الی 12:30 آزمون های جامع علوم پایه و جامع پیش کارورزی در دانشکده پزشکی برگزار گردید. این آزمون با حضور 140 دانشجو در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در آزمون جامع علوم پایه و 98 نفر دانشجوی پزشکی در آزمون جامع پیش کارورزی برگزار گردید.

انتصاب مدیر گروه داخلی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/12/16-5:58

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر بیژن ایرج عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه داخلی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/12/16-6:02

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر علی اصیلیان عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه پوست دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

برگزاری جلسه کمیته ارتقاء کیفیت مستند سازی اقدامات پزشکی در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/15-10:19

در روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 از ساعت 9:30 الی 12 جلسه کمیته ارتقاء مستند سازی اقدامات پزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده، معاون محترم درمان دانشکده، قائم مقام محترم معاونت درمان دانشکده، معاونین محترم آموزشی مراکز آموزشی درمانی،اعضاء کمیته ارتقاء کیفیت مستند سازی و کارشناسان حوزه معاونت درمان دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

مراسم تودیع و معارفه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/11-11:05

مراسم تودیع و معارفه معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی در تالار دکتر ادیب

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/11-8:49

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده و قائم مقام رئیس دانشکده در علوم پایه دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/11-8:46

طی حکمی ازسوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر حمید رحیمی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان قائم مقام رئیس دانشکده در علوم بالینی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to med.mui.ac.ir RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir