راه اندازی دوره دستیاری فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/01/15-8:40

به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 1394/11/18،با راه اندازی دوره فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان در بیمارستان امام حسین (ع) با ظرفیت 2 دستیار به صورت مشروط برای یک دوره موافقت به عمل آمد.

بازدید رئیس آموزش پزشک خانواده بیمارستان مارکهام دانشگاه تورنتو کانادا از دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/01/15-7:55

به دعوت وزارت متبوع و گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر ارسلان منوری رئیس آموزش پزشک خانواده بیمارستان مارکهام دانشگاه تورنتو کانادا، ضمن حضور در جلسه مسئولیت برنامه پزشکی خانواده کشور در وزارت متبوع،

برگزاری اولین جلسه هیات ممیزه دوره جدید در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/12/26-14:58

از ساعت 8 الی 9:30 روز چهارشنبه مورخ 94/12/26اولین جلسه دوره جدید هیات ممیزه دانشگاه در سال جاری با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه و سایر اعضاء در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری جلسه مشترک مدیران محترم گروه های پایه و بالینی با حضور ریاست محترم دانشگاه در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/25-10:09

در روز سه شنبه مورخ 94/12/25 جلسه مشترک مدیران محترم گروه های پایه و بالینی با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه، رئیس محترم دانشکده پزشکی، معاونین محترم دانشکده و کلیه مدیران محترم گروه های پایه و بالینی از ساعت 10:30 در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه از مدیران سابق گروه های آموزشی داخلی اعصاب، قارچ و انگل شناسی، روانپزشکی، داخلی، پاتولوژی و بیهوشی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

ادای سوگند اعضای محترم هیات علمی جدید دانشکده پزشکی در چهل و دومین جلسه شورای معاونین دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/25-9:56

در چهل و دومین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 94/12/25 در تالار دکتر ادیب جمعی از اعضاء محترم هیأت علمی جدیدالورود نسبت به ادای سوگند اعضاء هیأت علمی در حضور هیأت رئیسه دانشکده اقدام نمودند.

انتصاب معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/12/24-11:17

طی حکمی از طرف سرپرست محترم دانشکده پیراپزشکی جناب آقای دکتر صبری، جناب آقای دکتر علی والیانی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/12/24-11:08

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر فرزین خوروش عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه عفونی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/12/24-11:07

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر محمد سعادت نیا عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه داخلی اعصاب دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir