برگزاری پانزدهمین جلسه کمیته یادهی و یادگیری در دفتر توسعه آموزش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/03/12-9:42

پانزدهمین جلسه کمیته یادهی و یادگیری با حضور مسئول محترم EDO، کارشناس EDO و اعضای هیات محترم علمی عضو کمیته در تاریخ 95/3/10از ساعت 12 الی 13:30 در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید و

برگزاری سومین جلسه کمیته دانشجویی در دفتر توسعه آموزش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/03/12-9:34

سومین جلسه کمیته دانشجویی با حضور معاون محترم دانشجویی، مسئول محترم EDO، کارشناس EDO و اعضای هیات علمی عضو کمیته و تعدادی از نمایندگان شورای مشاورین جوان در تاریخ 95/3/11از ساعت 12 الی 13 برگزار گردید. در این جلسه در خصوص ارتقای کیفیت جشن روپوش سفید بحث و تبادل نظر گردید.

کسب رتبه های برتر توسط دانشجویان دانشکده پزشکی و یکی از کارکنان دانشکده در بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی مرحله استانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/03/11-6:34

برگزاری جشن علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 91

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/10-10:38

به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی و با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه جشن علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 91 در تاریخ  95/3/4  باحضور مسئولین و کارشناسان دانشکده در تالار شریعتی برگزار گردید.

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر91

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/10-5:29

به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی و با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر91 در تاریخ 95/3/5  باحضور مسئولین و کارشناسان دانشکده در تالار شریعتی برگزار گردید.

برگزاری اولین کمیته ستادی ارتقاء مستند سازی در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1395/03/08-8:46

اولین کمیته ستادی ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی درسال 95 با دستورجلسه بازنگری در اساسنامه کمیته و چک لیست ارزیابی با حضور دبیران محترم مراکز آموزشی درمانی از ساعت 8 لغایت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/2/20 در تالار دکتر ادیب دانشکده تشکیل گردید.

برگزاری کارگاه یکسان سازی تدریس ویژه اعضای محترم هیات علمی بالینی در تالار زیتون

تاریخ ایجاد شنبه,1395/03/08-8:32

کارگاه یکسان سازی تدریس در ICM ويژه اعضای محترم هیات علمی بالینی در تاریخ  95/3/6 از ساعت 8 الی 12 در تالار زیتون EDC توسط دفتر توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.

برگزاری جلسه درون دانشکده ای در راستای تحقق بسته های تحول و نو آوری در آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/03/04-9:52

در روز دوشنبه مورخ 95/3/3 از ساعت 11 الی 12:30 جلسه هماهنگی درون دانشکده ای در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و اجرای اعتبار بخشی موسسه ای برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir