انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:29

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکار خانم دکتر فریبا بهنام فر ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه زنان و مامایی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:25

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر محمدرضا شریفی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه فیزیولوژی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:22

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکترکامران منتظری ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه بیهوشی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:19

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر رسول صالحی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه ژنتیک منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:01

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکارخانم دکتر شراره مقیم ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه میکروب شناسی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-8:53

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر طاهره چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکترمهدی مطیفی فرد ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه ارتوپدی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-8:43

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکترعباس رضایی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه ایمنی شناسی منصوب گردیدند.

کسب رتبه اول کارگزینی دانشکده پزشکی در بین 70 کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/27-12:41

در طی مراسمی که در روز چهارشنبه مورخ96/12/23در ساعت 14 در تالار همایش های دانشگاه علوم پزشکی با حضور قائم مقام محترم معاونت پشتیبانی دانشگاه، مدیریت محترم توسعه دانشگاه و مسئولین واحد های کارگزینی تابعه دانشگاه برگزار گردید با توجه به رتبه بندی صورت گرفته توسط مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه، کارگزینی دانشکده پزشکی آقای یاسر پریشانی به عنوان مسئول کارگزینی دانشکده در بین 70واحد کارگزینی استان، موفق به کسب مقام اول در سال 1396 گردید.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir