برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته های رادیولوژی، هوشبری و علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 93 دانشکده پیراپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-9:11

به همت معاونت محترم دانشجویی فرهنگی و معاونت محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی جشن فارغ التحصیلی و دانش آموختگی دانشجویان رشته های رادیولوژی، هوشبری و علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 93 در تاریخ 20/4/97 با حضور معاون محترم دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی، مدیران محترم گروه رادیولوژی، هوشبری و علوم آزمایشگاهی،...

اطلاعیه در خصوص نوبت دوم واکسیناسیون هپاتیت ب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-9:11

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترمی که در نوبت اول واکسیناسیون هپاتیت ب شرکت نموده اند می رساند جهت واکسیناسیون نوبت دوم در روز شنبه مورخ 97/4/23 از ساعت 8:30 لغایت 12 با در دست داشتن کارت واکسن به اتاق شورای گروه آسیب شناسی مراجعه نمایند.

تقدیراز روابط عمومی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-9:12

برگزاری دومین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-9:14

دومین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی روز سه شنبه97/4/12ساعت 7/30 صبح در محل دفتر EDOبا حضور مدیر مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی سرکار خانم دکتر یمانی و معاونین محترم و اساتید مدعو و کارشناسان دانشکده پزشکی تشکیل شد.

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر رسول محمدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-9:15

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر رسول محمدی عضو هیات علمی گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری  را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر ولی اله مهرزاد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-9:20

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر ولی اله مهرزاد عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری  را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر علیرضا معافی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-9:20

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر علیرضا معافی عضو هیات علمی گروه اطفال  دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .

ارتقا مرتبه آقای دکتر یوسف قیصری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-9:11

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر یوسف قیصری عضو هیات علمی گروه ژنتیک دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir