تقدیر از مدیران محترم واحد های دانشکده در آخرین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در تالار دکتر عباس ادیب

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/03-8:46

در روز سه شنبه مورخ 96/12/22 سی و هفتمین جلسه و آخرین شورای معاونین دانشکده پزشکی در سال 96 برگزار گردید. در این جلسه با اهداء لوح از خدمات مدیران محترم واحد های دانشکده در طول سال 96 توسط هیات رئیسه محترم دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

ارتقا مرتبه خانم دکتر فاطمه زرگر

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/12-13:31

بدینوسیله ارتقا مرتبه خانم دکتر فاطمه زرگر عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.

ارتقا مرتبه آقای دکتر کیوان بصیری

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/12-13:31

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر کیوان بصیری عضو هیات علمی گروه مغز و اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.

ارتقا مرتبه خانم دکتر مژگان مرتضوی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/12-13:31

بدینوسیله ارتقا مرتبه خانم دکتر مژگان مرتضوی عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

ارتقا مرتبه خانم دکتر الهام نقشینه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/12-12:53

بدینوسیله ارتقا مرتبه خانم دکتر الهام نقشینه عضو هیات علمی گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.

ارتقا مرتبه آقای دکتر محسن کلاهدوزان

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/12-12:52

بدینوسیله ارتقا مرتبه آقای دکتر محسن کلاهدوزان عضو هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir