برگزاری اولین جلسه از سومین دوره نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-13:06

اولین جلسه از سومین دوره نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی با شرکت 20 نفر از اعضاء محترم اساتید گروههای بالینی در روز دوشنبه 97/1/20 ساعت 7:30 صبح در تالار هشت گوش دانشکده تشکیل شد.

برنامه زمانبندی جلسات نحوه آموزش رفتار حرفه ای

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-14:24

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-14:21

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بهرام امین منصور، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-14:25

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر محمد نصر اصفهانی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه طب اورژانس منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-14:29

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حسن صالحی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه عفونی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-14:32

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر علی والیانی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه علوم تشریحی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-14:34

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حمید صانعی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه قلب و عروق منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-14:36

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر حسین صالحی عضو هیات علمی دانشکده  به عنوان مشاور معاون آموزش پزشکی عمومی در امور مرتبط با علوم پایه پزشکی دانشکده منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir