برگزاری جلسه مشترک مدیران گروه های پایه و بالینی با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاون محترم آموزشی دانشگاه در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/29-11:00

درروز سه شنبه مورخ 97/10/25 از ساعت 10 صبح جلسه شورای مدیران محترم گروه های پایه و بالینی در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید و...

برگزاری سومین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/26-13:34

سومین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/10/24 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 46 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد.

انتخاب سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان به عنوان معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/26-9:27

طی ابلاغی از طرف جناب آقای دکتر سید محمد حسن امامی رئیس محترم دانشکده پزشکی سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان  با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده در امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

برگزاری دومین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/19-12:53

دومین جلسه پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" (زمستان 97) ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/10/17در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 43 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد.

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر روشنک ابوترابی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:44

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکترروشنک ابوترابی عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی  دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .  

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر پرهام رئیسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:43

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر پرهام رئیسی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپور

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:43

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپور  عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی  دانشکده پزشکی از مرتبه استاد یاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .  

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهمن رشیدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:47

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتربهمن رشیدی عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir