تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر مجید رضوانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/19-7:21

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مجید رضوانی عضو هیات علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به  دانشیاری را تبریک عرض می نماییم . 

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر خسرو نقیبی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/19-7:19

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر خسرو نقیبی عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .  

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر بتول هاشمی بنی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/19-7:22

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر بتول هاشمی بنی عضو هیات علمی گروه علوم تشریحی  دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم . 

پیام تبریک آقای دکتر امامی به مناسبت آغاز سال 1398

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/28-8:53

همکاران محترم

طبیعت این آینه گردان جمال دوست با رویشی دوباره جانی تازه می گیرد و رخسارش از  شادی می شکفد و درختان خلعت نوروزی در بر می کنند.  صدای پای بهار، سرچشمه متحول شدن دلهاست، دلهایی که زمزمه یا مقلب القلوب و الابصار سر می دهند تا بر خدای طبیعت زیبا، بگوید جایی که خدای مهربانی خانه دارد، نامهربانی باید رخت بربندد.

برگزاری جلسه گردهمایی معاونين محترم پزشکی عمومی، دفتر استعدادهای درخشان و شورای مشاورین جوان دانشکده

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-8:52

در روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 از ساعت 12 الی 13:30 جلسه گردهمایی معاونت محترم پزشکی عمومی، معاونت محترم دانشجویی فرهنگی، دفتر استعدادهای درخشان و شورای مشاورین جوان(نخبگان) با حضور دانشجویان استعدادهای درخشان به منظور مشاوره جهت راهکارهای ارتقاء کیفی امور آموزشی، در تالار هشت گوش برگزار گردید. 

تقدیر از اعضاء شورای معاونین دانشکده و مسئولین واحد های دانشکده در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-8:51

در روز سه شنبه مورخ 97/12/20 و طی جلسه شورای معاونین از زحمات و خدمات اعضای محترم شورای معاونین و مسئولین محترم واحد های دانشکده در طی سال 97 تقدیر به عمل آمد .

برگزاری چهارمین گردهمایی ساليانه دانشجویان دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-6:28

به همت شورای مشاورین جوان دانشکده و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی چهارمین گردهمایی ساليانه دانشجویان دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی در روز سه شنبه مورخ 97/12/21 از ساعت 13 با حضور پرشور دانشجویان دانشکده های پزشکی و...

تقدیر از 4 نفر از بازنشستگان دانشکده در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/22-9:53

در روز چهارشنبه مورخ 97/12/20 از ساعت 11 الی 12 طی مراسمی با حضور معاونت محترم اداری و مالی و معاونت محترم پزشکی عمومی، مدیر محترم داخلی دانشکده، مدیر محترم گروه فیزیولوژی، رئیس محترم خدمات آموزشی دانشکده و جمعی از کارکنان محترم دانشکده از خدمات بازنشستگان محترم آقایان محمد حسین فروزنده، قدرت اله محسنی پور، نوروزعلی واسعی و خانم اختر امامی در محل تالار هشت گوش تقدیر به عمل آمد. 

صفحات

Subscribe to med.mui.ac.ir RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir