انتصاب مدیر گروه پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/12/16-8:32

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر علی اصیلیان عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه پوست دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

برگزاری جلسه کمیته ارتقاء کیفیت مستند سازی اقدامات پزشکی در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/15-12:49

در روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 از ساعت 9:30 الی 12 جلسه کمیته ارتقاء مستند سازی اقدامات پزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده، معاون محترم درمان دانشکده، قائم مقام محترم معاونت درمان دانشکده، معاونین محترم آموزشی مراکز آموزشی درمانی،اعضاء کمیته ارتقاء کیفیت مستند سازی و کارشناسان حوزه معاونت درمان دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

مراسم تودیع و معارفه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/11-13:35

مراسم تودیع و معارفه معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی در تالار دکتر ادیب

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/11-11:19

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده و قائم مقام رئیس دانشکده در علوم پایه دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/11-11:16

طی حکمی ازسوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر حمید رحیمی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان قائم مقام رئیس دانشکده در علوم بالینی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/11-11:12

طی حکمی ازسوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر مجید محمدی زاده عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

برگزاری گردهمایی دانشجویان دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی و تجلیل از دانشجویان برتر در حوزه های علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری در تالار دکتر شریعتی دانشگاه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/01-12:09

این مراسم در روز پنجشنبه مورخ 94/11/29 در تالار دکتر علی شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ساعت 9:30 صبح لغایت 14 با حضور پر شور دانشجویان دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی، جمعی از مسئولین محترم دانشگاه،  دانشکده پزشکی و پیراپزشکی برگزار گردید.

برگزاری جلسه مدیران محترم گروه های بالینی در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/01-8:46

در روز چهارشنبه مورخ 94/11/28 جلسه مدیران محترم گروه های بالینی از ساعت 10 الی 12 در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید در این جلسه پیراموان مسائل مختلف آموزشی و درمانی منجمله برنامه 2 ساله گروه ها بحث و تبادل نظر گردید.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir