ابلاغ آقای دکتر صبری به عنوان مسئول بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

تاریخ ایجاد شنبه,1395/01/28-7:59

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب  آقای دکتر محمدرضا صبری به عنوان مسئول «بسته اعتلای اخلاق حرفه ای» و عضو دبیرخانه ارزشیابی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی منصوب گردیدند.

تقدیر از آقای دکتر سعید سهیلی پور عضو محترم هیات علمی بازنشسته گروه گوش و حلق و بینی در دومین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در سال جاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/01/25-9:20

در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 95/1/24 در جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی از آقای دکتر سعید سهیلی پور دانشیار بازنشسته گروه گوش و بینی که به افتخار بازشستگی نائل گردید توسط هیات رئیسه محترم دانشکده تقدیر به عمل آمد.

انتصاب مدیر گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/01/21-9:49

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر منصور صالحی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

تقدیر از قائم مقام معاونت های محترم دانشکده پزشکی در اولین جلسه شورای معاونین در سال جدید

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/01/17-13:46

در روز سه شنبه مورخ 95/1/17 در ساعت 8 صبح در اولین جلسه شورای معاونین دانشکده در سال جدید که در تالار دکتر ادیب برگزار گردید از زحمات قائم مقام محترم معاونت های دانشکده پزشکی در طول سال 94 تقدیر و تشکر به عمل آمد.

کسب رتبه اول نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (تیتر9) در جشنواره ملی مطبوعات با حضور دانشجویان دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/01/17-13:59

دانشجویان حائز رتبه دانشکده پزشکی اصفهان در این جشنواره ملی مطبوعات به شرح ذیل اعلام گردید:

انتصاب مدیر گروه طب سنتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/01/17-12:01

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر صبری، جناب آقای دکتر محمد مظاهری عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان سرپرست گروه طب سنتی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/01/15-11:41

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر صبری، جناب آقای دکتر بهزاد شمس عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

راه اندازی دوره دستیاری فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/01/15-12:10

به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 1394/11/18،با راه اندازی دوره فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان در بیمارستان امام حسین (ع) با ظرفیت 2 دستیار به صورت مشروط برای یک دوره موافقت به عمل آمد.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir