تقدیر از آقای دکتر غلامرضا قاسمی در بیست و سومین جلسه شورای معاونین در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-9:29

در روز سه شنبه مورخ 98/9/12 بیست و سومین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در این جلسه از زحمات و خدمات آقای دکتر غلامرضا قاسمی  در طول تصدی مدیریت روابط بین الملل معاونت امور هیات علمی توسط هیات رئیسه دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر فرشته آل صاحب فصول

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-7:04

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر فرشته آل صاحب  فصول عضو هیات علمی گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر امیر شفا

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-7:04

بدینوسیله ارتقاء مرتبه  آقای دکتر امیر شفا عضوهیات علمی گروه  بیهوشی  دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر طوبی مومن

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-7:02

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر طوبی مومن عضو هیات علمی گروه اطفال دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر فریبرز خوروش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-7:00

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فریبرز خوروش عضو هیات علمی گروه مغز و اعصاب دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .

تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-9:38

فرصت ارسال مقاله به همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تا تاریخ 19 آذر ماه سال جاری تمدید شد. بنا بر اعلام دبیران همایش کشوری آموزش علوم پزشکی علاقه مندان شرکت در این همایش تا تاریخ 19 آذر ماه فرصت دارند تا مراجعه به آدرس: http://ichpe.org/portal/login نسبت به ارسال مقاله خود اقدام نمایند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-7:36

طی ابلاغی از طرف رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی، جناب آقای دکتر امید احمدی به مدت 2 سال به عنوان سرپرست گروه فوریت های پزشکی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-5:13

طی ابلاغی از طرف رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی، جناب آقای مهندس جمشید شوشتریان به مدت 2 سال به عنوان سرپرست گروه تکنولوژی پرتوشناسی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to med.mui.ac.ir RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir