برگزاری کارگاه آموزشی سامانه نگاه در کارگاه آموزشی مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/13-11:05

جلسه کارگاه آموزشی سامانه نگاه در روز سه شنبه مورخ 96/10/12 ساعت 7:30 لغایت 9 صبح در محل مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه، رئیس محترم دانشکده پزشکی و تعدادی از معاونین و مدیران محترم واحدهای معاونت آموزشی و معاونین محترم دانشکده پزشکی برگزار گردید.

پنجمین کارگاه اعتبار بخشی آموزشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/04-12:11

پنجمین کارگاه اعتبار بخشی آموزشی از ساعت 12:30 لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/10/2 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتبار بخشی آموزشی، مسئولین و کارشناسان محترم اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه برنامه جامع عملکرد آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برگزاری اولین کارگاه آموزشی کمک های اولیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-11:43

اولین جلسه کارگاه آموزشی "کمک های اولیه" ویژه کارشناسان محترم آزمایشگاه توسط کمیته ایمنی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 96/9/29 از ساعت 12:15 الی 15 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار شد.

تبریک ارتقاء مرتبه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-9:07

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر فرزان کیان ارثی عضو هیات علمی گروه چشم دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

تبریک ارتقاء مرتبه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-9:06

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا قاسمی عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

تبریک ارتقاء مرتبه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-9:06

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر فریبا بهنام فر عضو هیات علمی گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir