مراسم افتتاحيه سلامتكده طب سنتی، بخش و درمانگاه پزشکی خانواده، مجتمع سالن کنفرانس، کلاس های آموزشی و کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امین

تاریخ ایجاد دوشنبه, 25/11/1395 - 11:56

در روز یکشنبه مورخ 95/11/24 ساعت 11 صبح مراسم افتتاحيه سلامتكده طب سنتی، بخش و درمانگاه پزشکی خانواده، مجتمع سالن کنفرانس، کلاس های آموزشی و کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امین با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر موحدیان عطار...

تقدیر از دو نفر از اعضای محترم هیات علمی که افتخار بازنشستگی نائل گردیدند در سی و ششمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه, 19/11/1395 - 12:24

در سی و ششمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ 95/11/19 از آقایان دکتر غلامحسین احمد زاده عضو محترم هیات گروه روانپزشکی و دکتر سید احمد رضا اخوت عضو محترم هیات علمی گروه گوش و حلق و بینی که به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند توسط هیات رئیسه محترم دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

گزارشی از تیم ارزیابی اعتبار بخشی وزارت متبوع از دانشکده پزشکی اصفهان.

تاریخ ایجاد سه شنبه, 19/11/1395 - 10:22

بنا بر گزارش ارسالی از سرکارخانم دکتر یمانی مدیرمحترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از بازدید تیم ارزیابی اعتبار بخشی وزارت متبوع از دانشکده پزشکی اصفهان در روز یکشنبه مورخ 95/11/17 که از قسمت های مختلف دانشکده  انجام شد...

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه, 19/11/1395 - 13:36

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی ،سرکارخانم دکتر معصومه صادقی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  به عنوان معاون پژوهشی مرکز آموزشی درمانی شهید دکترچمران منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه, 19/11/1395 - 13:37

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی ،جناب آقای دکتر تمیزی فر عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  به عنوان معاون پژوهشی مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه, 23/11/1395 - 13:04

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی ،جناب آقای دکتر مهدی نصراصفهانی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  به عنوان معاون پژوهشی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir