تقدیر از معاونین دانشکده توسط رئیس سابق دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/19-11:27

در روز سه شنبه مورخ 98/9/19  بیست و چهارمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در این جلسه از زحمات و خدمات معاونین دانشکده در طی دو سال مسئولیت آقای دکتر امامی در سمت رئیس دانشکده پزشکی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

برگزاری پنجمین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/23-8:24

پنجمین جلسه از هفتمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 روز دوشنبه 98/9/18 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور جمعی از اعضای محترم هیأت علمی گروه های بالینی برگزار شد. 

انتصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-5:25

طی ابلاغی از سوی ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر چنگیز، جناب آقای دکتر مهدی نعمت بخش به عنوان رئیس دانشکده پزشکی و سرپرست دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

برگزاری چهارمین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-9:37

چهارمین جلسه از هفتمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 روز دوشنبه 11 آذر ماه 98 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی با حضور اساتید بالینی برگزار شد در این جلسه پیرامون مبحث "ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار" بحث و گفتگو شد. 

تقدیر از آقای دکتر غلامرضا قاسمی در بیست و سومین جلسه شورای معاونین در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-9:29

در روز سه شنبه مورخ 98/9/12 بیست و سومین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در این جلسه از زحمات و خدمات آقای دکتر غلامرضا قاسمی  در طول تصدی مدیریت روابط بین الملل معاونت امور هیات علمی توسط هیات رئیسه دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر فرشته آل صاحب فصول

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-7:04

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر فرشته آل صاحب  فصول عضو هیات علمی گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر امیر شفا

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-7:04

بدینوسیله ارتقاء مرتبه  آقای دکتر امیر شفا عضوهیات علمی گروه  بیهوشی  دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر طوبی مومن

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-7:02

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر طوبی مومن عضو هیات علمی گروه اطفال دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

صفحات

Subscribe to med.mui.ac.ir RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir