برگزاری ارزیابی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی امید

تاریخ ایجاد یکشنبه, 08/12/1395 - 13:59

دور اول ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی امید با حضور قائم مقام محترم معاون درمان و امور بیمارستان های دانشکده، نماینده محترم دانشکده پرستاری، جمعی از معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و ارزیابان ستادی از ساعت 8 لغایت 14 روز شنبه مورخ 95/12/7 انجام شد.

برگزاری ارزیابی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی شهيد بهشتی

تاریخ ایجاد یکشنبه, 08/12/1395 - 13:45

دور اول ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی بهشتی با حضور معاون محترم درمان و امور بیمارستان های دانشکده و قائم مقام معاون محترم ایشان، نماینده محترم دانشکده پرستاری، جمعی از معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و ارزیابان ستادی از ساعت 8 لغایت 14 روز چهار شنبه مورخ 95/12/4 انجام شد.

برگزاری ارزیابی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی فیض

تاریخ ایجاد یکشنبه, 08/12/1395 - 13:46

دور اول ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی فیض با حضور معاون محترم درمان و امور بیمارستان های دانشکده، جمعی از معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و ارزیابان ستادی از ساعت 8 لغایت 13 روز دو شنبه مورخ 95/12/2 انجام شد.

برگزاری جلسه مجمع روسای محترم دانشکده های پزشکی تیپ یک در روزهای پنجشنبه و جمعه 5 و 6 اسفند ماه 95 در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

تاریخ ایجاد یکشنبه, 08/12/1395 - 14:00

جلسه مجمع روسای محترم دانشکده های پزشکی تیپ یک در روزهای پنجشنبه و جمعه 5 و 6 اسفند ماه 95 در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار گردید. دستور کاری جلسه فوق طی این دو روز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید مصوبات این جلسه به وزارت متبوع منعکس گردد. ضمناً این جلسه با حضور روسای محترم دانشکده های پزشکی اهواز،  اصفهان، ایران، شیراز، شهید بهشتی، مشهد، تهرانو گرگان و سرکار خانم دکتر چنگیز دبیر محترم شورای پزشکی عمومی و آقای دکتر حیدر زاده معاون محترم اعتبار بخشی و ارزیابی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه, 02/12/1395 - 13:11

جلسه هماهنگی ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی، که از ابتدای اسفند ماه سال جاری آغاز می گردد؛ از ساعت 8:30 لغایت 10:30 روز یکشنبه مورخ 95/12/1، با حضور ریاست محترم دانشگاه و قائم مقام ایشان در امور دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه، رئیس محترم دانشکده پزشکی، رئیس محترم دانشکده پرستاری، نمایندگان محترم دانشگاه های قطب، روسا و معاونین محترم  آموزشی مراکز، به دبیری معاونت درمان دانشکده در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه گردهمایی روسای پژوهشکده ها و روسای مراکز تحقیقاتی، معاونین پژوهشی مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه, 02/12/1395 - 11:41

اولین جلسه گردهمایی روسای پژوهشکده ها، روسای محترم مراکز تحقیقاتی، معاونین پژوهشی مراکز  آموزشی درمانی وابسته به دانشکده پزشکی در روز شنبه مورخ 95/11/30 از ساعت 10 الی 12 با حضور جمعی از مسئولین محترم دانشگاه و دانشکده پزشکی، معاونین پژوهشی مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده و روسای مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir