برگزاری جلسه آموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-13:49

جلسه آموزش نحوه تدوین برنامه عملیاتی روز دوشنبه مورخ 97/3/21 از ساعت 11:30 الی 13 با حضور مسئول و کارشناس EDO، مدیران گروه های پایه و بالینی و تعدادی از اعضای هیات علمی در تالار ادیب برگزار شد.در این جلسه ضمن مروری بر تاریخچه و ضرورت برنامه عملیاتی در دانشکده، در خصوص نحوه تدوین و اشکالات شایع در برنامه های ارسالی از گروه ها توضیحاتی مطرح گردید.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-7:39

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حسین یوسفی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه قارچ و انگل شناسی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-7:36

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکارخانم دکترپروین محزونی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه آسیب شناسی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-12:32

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی ،جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی، عضو محترم هیات علمی دانشکده به عنوان معاون درمان و امور بیمارستانهای دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

اهداء جسد مرحومه خانم دکتر شهناز باقری متخصص زنان و مامائی به گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-9:26

در روز چهارشنبه مورخ 97/3/9 در اقدامی خیر خواهانه و بنا بر وصیت مرحومه خانم دکتر شهناز باقری متخصص زنان و مامائی جسد ایشان به سالن تشریح گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی تحویل شد.  هیات رئیسه محترم دانشکده ضمن طلب مغفرت الهی برای آن مرحومه از اقدام خیر خواهان ایشان و خانواده محترم آن فقیده سعیده تقدیر و تشکر نمودند و مقرر شد از خانواده آن مرحومه طی مراسمی در دانشکده پزشکی تقدیر به عمل آید.

برگزاری جلسه آموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-13:50

جلسه آموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی در روز پنجشنبه مورخ 97/3/10 از ساعت 10 الی 12 با حضور مسئول و کارشناس EDO، مدیران گروه های پایه و بالینی و تعدادی از اعضای هیات علمی در تالار هشت گوش برگزار شد.در این جلسه ضمن مروری بر تاریخچه و ضرورت برنامه عملیاتی در دانشکده، در خصوص نحوه تدوین و اشکالات شایع در برنامه های ارسالی از گروه ها توضیحاتی مطرح گردید.

برگزاری جلسه ارتقای وب سایت گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/09-10:36

جلسه ارتقای وب سایت گروه های آموزشی در روز دوشنبه مورخ 97/3/7 با حضور مسوول وکارشناسان EDO، مسوولین سایت گروه های آموزشی و کارشناسان مرکز کامپیوتر در تالار هشت گوش برگزار گردید.

برگزاری نهمين جلسه كميته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-12:55

نهمين جلسه كميته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ 97/3/1 با حضور معاون محترم اداری و مالی دانشکده و نمایندگان ایمنی آزمایشگاهها گروه های علوم پایه در تالار هشت گوش دانشکده برگزار گردید. 

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir