تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر حمیدرضا شتابی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-8:11

بدینوسیله ارتقاء مرتبه  آقای دکتر حمیدرضا شتابی عضو محترم هیات علمی گروه  بیهوشی  دانشکده پزشکی  از مرتبه  استادیاری به دانشیاری  را تبریک عرض می نماییم . 

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر همایون تابش

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-6:44

بدینوسیله ارتقاء مرتبه  آقای دکتر همایون تابش عضو محترم هیات علمی گروه  جراحی مغز و اعصاب  دانشکده پزشکی  از مرتبه  استادیاری به دانشیاری  را تبریک عرض می نماییم . 

 

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا خلیلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-6:42

بدینوسیله ارتقاء مرتبه  آقای دکتر غلامرضا خلیلی عضو محترم هیات علمی گروه  بیهوشی  دانشکده پزشکی  از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم . 

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکترمهین هاشمی پور

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-6:37

بدینوسیله ارتقاء مرتبه  خانم دکتر مهین هاشمی پورعضو محترم هیات علمی گروه  کودکان دانشکده پزشکی از مرتبه استادی به استاد ممتازی را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهدی نعمت بخش

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-6:36

بدینوسیله ارتقاء مرتبه  آقای دکتر مهدی نعمت بخش عضو محترم هیات علمی گروه  فیزیولوژی  دانشکده پزشکی  از مرتبه استادی به استاد ممتازی را تبریک عرض می نماییم . 

 

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر نضال صراف زادگان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-6:29

بدینوسیله ارتقاء مرتبه  خانم دکتر نضال صراف زادگان عضو محترم هیات علمی گروه  قلب دانشکده پزشکی از مرتبه استادی به استاد ممتازی را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر علیرضا صادق نیا

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-6:23

بدینوسیله ارتقاء مرتبه  آقای دکتر علیرضا صادق نیا عضو محترم هیات علمی گروه  اطفال  دانشکده پزشکی  از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم . 

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/25-7:33

در خصوص لزوم ثبت آینده نگر (پیش از شروع اجرای) کارآزمایی های بالینی، از ابتدای سال 2021 میلادی، پذیرش ثبت گذشته نگر (حین یا پس از اتمام اجرای) اینگونه طرح ها در سامانه  WWW.IRCT.ir متوقف خواهد شد و در سال جاری میلادی نیز این امکان تنها برای پژوهشگرانی که به دلیل عدم اطلاع یا هر دلیل دیگر تاکنون موفق به ثبت کارآزمایی خود در این سامانه نگردید اند وجود خواهد داشت. اجرای طرح ها یا پایان نامه های کارآزمایی بالینی قبل از اخذ سه شناسه کد علمی، کد اخلاقی و کد ثبت در IRCT تخلف پژوهشی محسوب می گردد.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir