اولین جلسه اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/15-12:25

روز چهارشنبه مورخ 99/11/14 از ساعت 10 الی 12 اولین جلسه اعتبار بخشی آموزش دانشکده پزشکی با حضور اساتید مربوطه در تالار ادیب برگزار شد.

چهاردهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/15-12:26

روز دوشنبه مورخ 99/11/13 از ساعت 11 الی 12:30 چهاردهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضای محترم کمیته، در تالار ادیب برگزار گردید.

وبینار پایش برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/11-10:24

در تاریخ 99/11/7 روز سه شنبه از ساعت 12:30 الی 13:30 وبینار کمیته برنامه عملیاتی با حضور نمایندگان گروه های آموزشی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص ضرورت و اهمیت پایش، فرم مصوب پایش برنامه عملیاتی دو سالانه 00-99 و نیز چگونگی تکمیل آن بحث و تبادل نظر گردید.

سیزدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/18-10:39

روز دوشنبه مورخ 99/10/29 از ساعت 11 الی 12:30 سیزدهمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضای محترم کمیته، در تالار ادیب برگزار گردید. 

برگزاری اولین جلسه شورای آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/05-10:39

اولین جلسه شورای آموزش پزشکی عمومی روز شنبه مورخ 99/11/4 از ساعت 10 الی 12 با حضور رئیس دانشکده، معاون آموزش پزشکی عمومی،معاون اداری ومالی و  رئیس اداره خدمات آموزشی و مشاورین معاونت پزشکی عمومی تشکیل گردید. 

جلسه کمیته مدیریت برنامه درسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/05-7:50

در تاریخ 99/10/30 ساعت 12:30 جلسه کمیته مدیریت برنامه درسی بصورت وبینار با حضور معاونین محترم آموزشی دانشکده پزشکی، مدیران و معاونین محترم گروه های آموزشی و مسئولین محترم دوره های مقدمات بالینی کارآموزی، کارورزی و دستیاری، مسئول و کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید.

مراسم تشیع پیکر استاد فقید دکتر محمد گلشن امروز جمعه مورخ ۳ بهمن ۹۹ در دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد جمعه,1399/11/03-7:06

این مراسم امروز جمعه مورخ ۳ بهمن ۹۹ ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور رئیس و معاونین دانشگاه ، رئیس و معاونین دانشکده پزشکی روسای مراکز آموزشی درمانی، جمعی از اساتید و دانشجویان و خانواده آن استاد فقید در دانشکده پزشکی برگزار گردید

برنامه آموزشی مهارت های مدیریتی برای اعضای هیات علمی علوم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/30-9:55

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir