مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/06/02-12:59

برنامه شهریورماه مرکز اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/05/05-11:47

بدلیل استفاده از مرخصی تابستانی و جابجائی های احتمالی مشاورین، از دانشجویان محترم درخواست می شود قبل از مراجعه به مرکز مشاوره حتما از طریق تماس تلفنی با شماره 37929133 از حضور مشاور مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/05/03-13:29

سرکار خانم دکتر معتمدی و آقای دکتر یادگارفر مرداد ماه مرخصی بوده و در مرکز حضور نخواهند داشت.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/05/03-13:23

برنامه مردادماه 1395 اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/31-14:55

آقایان دکتر فیضی و دکتر مرآثی از تیرماه به جمع همکاران مشاور مرکز اضافه شدند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/31-14:52

برنامه تیرماه اضافه شد.

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir