مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-8:57

آقای دکتر اکبری از دیماه به جمع همکاران ما اضافه شدند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/16-16:13

سرکار خانم دکتر فرج زادگان

رئیس محترم مرکز مشاوره تحقیقات

انتخاب شما بعنوان Lead guest Editor  مجله Journal of Cancer epdemiology از انتشارات Hindawi را تبریک می گوئیم.

همکاران مرکز مشاوره تحقیقات

برنامه آذرماه مرکز

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/29-11:02

برنامه حضور مشاورین در آذرماه اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/29-11:01

مرکز مشاوره در تاریخ سه شنبه 1395/9/9 تعطیل می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/02-10:57

برنامه آبان ماه مرکز اضافه شد.

خبر

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/07/13-11:15

با توجه به تغییرات احتمالی و اجتناب ناپذیر در مورد ساعات حضور مشاورین، از دانشجویان عزیز درخواست می شود قبل از مراجعه به مرکز حتما از طریق تلفن 37929133 از برنامه مشاور خود اطمینان حاصل نمایند.

برنامه مهرماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/07/07-14:53

برنامه مهرماه مرکز اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/06/02-13:02

قابل توجه مراجعین محترم : مرکز مشاوره تحقیقات از تاریخ 1395/6/20 لغایت 1395/7/3 تعطیل می باشد.

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir