مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/29-11:01

مرکز مشاوره در تاریخ سه شنبه 1395/9/9 تعطیل می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/02-10:57

برنامه آبان ماه مرکز اضافه شد.

خبر

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/07/13-11:15

با توجه به تغییرات احتمالی و اجتناب ناپذیر در مورد ساعات حضور مشاورین، از دانشجویان عزیز درخواست می شود قبل از مراجعه به مرکز حتما از طریق تلفن 37929133 از برنامه مشاور خود اطمینان حاصل نمایند.

برنامه مهرماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/07/07-14:53

برنامه مهرماه مرکز اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/06/02-13:02

قابل توجه مراجعین محترم : مرکز مشاوره تحقیقات از تاریخ 1395/6/20 لغایت 1395/7/3 تعطیل می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/06/02-12:59

برنامه شهریورماه مرکز اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/05/05-11:47

بدلیل استفاده از مرخصی تابستانی و جابجائی های احتمالی مشاورین، از دانشجویان محترم درخواست می شود قبل از مراجعه به مرکز مشاوره حتما از طریق تماس تلفنی با شماره 37929133 از حضور مشاور مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/05/03-13:29

سرکار خانم دکتر معتمدی و آقای دکتر یادگارفر مرداد ماه مرخصی بوده و در مرکز حضور نخواهند داشت.

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir