مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/25-15:29

ضمن عرض تبریک سال نو به اطلاع می رساند برنامه حضور مشاورین مرکز در فروردین ماه بر روی سایت در دسترس می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/01-8:27

برنامه حضور مشاورین در اسفندماه در دسترس می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-13:23

سرکار خانم دکتر بابک از بهمن ماه به جمع اساتید مرکز اضافه شدند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-13:20

برنامه بهمن ماه مشاورین مرکز اعلام شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-8:58

برنامه حضور مشاورین در دیماه اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-8:57

آقای دکتر اکبری از دیماه به جمع همکاران ما اضافه شدند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/16-16:13

سرکار خانم دکتر فرج زادگان

رئیس محترم مرکز مشاوره تحقیقات

انتخاب شما بعنوان Lead guest Editor  مجله Journal of Cancer epdemiology از انتشارات Hindawi را تبریک می گوئیم.

همکاران مرکز مشاوره تحقیقات

برنامه آذرماه مرکز

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/29-11:02

برنامه حضور مشاورین در آذرماه اضافه شد.

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir