مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-11:26

خانم دکتر توکلی فرد و آقای دکتر یادگار فر در مردادماه در مرکز حضور نخواهند داشت.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-11:23

برنامه حضور مشاورین در مردادماه دانشکده و بیمارستان الزهرا(س) اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-13:29

جناب آقای دکتر طراحی ازتیرماه به جمع مشاورین مرکز اضافه شدند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-13:09

برنامه حضور مشاورین مرکز مشاوره دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا در تیرماه اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/31-15:54

برنامه حضور اساتید در خردادماه 1396 دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات الزهرا اضافه شد.

لطفا قبل از حضور در مرکز حتما با تلفن 37929133 تماس بگیرید.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/01/30-13:02

برنامه حضور مشاورین در اردیبهشت ماه مرکز مشاوره و بیمارستان الزهرا اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/01/30-12:58

با توجه به تغییرات احتمالی در برنامه مشاورین، خواهشمند است قبل از مراجعه حتما با تلفن 37929133 مرکز مشاوره تماس بگیرید.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/01/30-13:01

مشاورین مرکز مشاوره دانشکده پزشکی در مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 12 الی 16 در ساختمان مرکز حضور و آماده سرویس دهی به مراجعین می باشند.

 

 

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir