مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/08-11:18

با توجه به هماهنگی های انجام شده مقرر گردید مرکز مشاوره الزهرا کماکان به فعالیت خود ادامه دهد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/30-15:38

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند که مرکز مشاوره تحقیقات بیمارستان الزهرا (س) در آبانماه تعطیل می باشد.

برنامه حضور مشاورین مرکز در آبانماه 1396 اعلام شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-16:12

برنامه حضور مشاورین مرکز در دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا(س) در مهرماه اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/08-13:43

از کلیه مراجعین درخواست می شود با توجه به تغییرات احتمالی در برنامه اساتید قبل از مراجعه به مرکز حتما با تلفن 37929133 تماس حاصل نمایند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-17:01

برنامه حضور مشاورین مرکز در شهریورماه دانشکده پزشکی و مرکز پزشکی الزهرا(س) اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-13:01

با توجه به تغییرات احتمالی در برنامه اساتید، خواهشمند است قبل از مراجعه به مرکز با تلفن 37929133 تماس بگیرید.

 

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/04-14:16

خانم دکتر امینی روزهای شنبه 7 و 14 مرداد ماه بجای خانم دکتر فرج زادگان در مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) حضور خواهند داشت.

 

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/03-11:37

از کلیه دانشجویان و مراجعین محترم به مرکز مشاوره درخواست می شود جهت برآورد حجم نمونه مناسب حتما یک الی سه مقاله مرتبط قبلی چاپ شده همراه داشته باشند.

در صورت بهمراه نداشتن مقاله یا مقالات مذکور ممکن است مراجعه دفعات بعدی ضرورت داشته باشد.

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir