مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-15:55

برنامه ساعات حضور مشاورین مرکز در دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا(س) مربوط به تیرماه بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-12:40

برنامه خرداد ماه حضور مشاورین مرکز تحقیقات دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-12:39

از کلیه مراجعین محترم درخواست می شود با توجه به احتمال جابجایی ساعات مشاورین قبل از مراجعه به مرکز حتما با تلفن 37929133 تماس و از حضور مشاور اعلام شده در برنامه مطمئن شوند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-12:42

برنامه حضور مشاورین مرکز در اردیبهشت ماه دانشکده و بیمارستان الزهرا(س) اضافه گردید

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-12:44

با آرزوی سلامت و شادی در سال 1397 و تبریک عید نوروز برنامه حضور مشاورین در دانشکده پزشکی و مرکز مشاوره بیمارستان الزهرا در فروردین ماه 1397 اضافه گردید.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-12:43

به اطلاع عموم اساتید، دستیاران، دانشجویان و مراجعین محترم می رساند که مرکز از تاریخ 26 اسفندماه تعطیل می باشد لذا از کلیه مراجعینی که در این تاریخ تا روز دوشنبه 28 اسفندماه نیاز به مشاوره دارند درخواست می شود با تلفن 37923254 آقای مهندس حسن زاده هماهنگ نموده و به دفتر ایشان مراجعه نمایید.

تاریخ بازگشایی مرکز در سال 1397 متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-12:44

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات و بیمارستان الزهرا در اسفندماه 1396 اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-8:59

برنامه حضور مشاورین مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا در بهمن ماه اضافه گردید

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir