مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/12/20-16:25

برنامه حضور مشاورین مرکز در دیماه دانشکده و بیمارستان الزهرا بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/11/21-12:22

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات دانشکده و بیمارستان الزهرا(س) در آذرماه بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/10/30-11:19

برنامه حضور مشاورین بیمارستان الزهرا(س) در آبانماه بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/10/30-11:18

با توجه به هماهنگی های انجام شده مقرر گردید مرکز مشاوره الزهرا کماکان به فعالیت خود ادامه دهد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/10/22-15:38

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند که مرکز مشاوره تحقیقات بیمارستان الزهرا (س) در آبانماه تعطیل می باشد.

برنامه حضور مشاورین مرکز در آبانماه 1396 اعلام شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/09/20-16:12

برنامه حضور مشاورین مرکز در دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا(س) در مهرماه اضافه شد.

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir