مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/25-7:13

برنامه مهرماه 1398 دانشکده بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/02-5:41

برنامه شهریورماه حضور مشاورین دانشکده پزشکی بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/31-8:57

برنامه حضور مشاورین در مردادماه بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-5:07

مراجعین محترم توجه داشته باشند که با توجه به تغییر ساعت شروع بکار دانشکده پزشکی ساعت شروع بکار مرکز نیز از 9 صبح خواهد بود

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/29-13:24

برنامه حضور مشاورین دانشکده در تیرماه 1398 بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/31-12:39

برنامه حضور مشاورین دانشکده پزشکی در خرداد ماه بر روی سایت قرار گرفت

 

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/24-8:49

مراجعین محترم توجه داشته باشید چنانچه از طریق سایت بارها اعلام شده با توجه به تغییر احتمالی برنامه اعلام شده اساتید مرکز خواهشمند است قبل از حضور حتما با شماره 37929133 تماس بگیرید ضمنا جهت مشاوره با آقایان دکتر فیضی و مهندس حسن زاده لازم است هماهنگی لازم با ایشان بعمل آید. که با تماس با مرکز با شماره اعلام شده راهنمایی خواهید شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-11:22

ساعات شروع بکار مرکز مشاوره از اردیبهشت ماه از ساعت 10 الی 16 می باشد.

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir