مرکز تحقیقات مشاوره

اطاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/02-12:30

به اطلاع عموم اساتید، دستیاران، دانشجویان و مراجعین محترم می رساند که مرکز از تاریخ 26 اسفندماه تعطیل می باشد لذا از کلیه مراجعینی که در این تاریخ تا روز دوشنبه 28 اسفندماه نیاز به مشاوره دارند درخواست می شود با تلفن 37923254 آقای مهندس حسن زاده هماهنگ نموده و به دفتر ایشان مراجعه نمایید.

تاریخ بازگشایی مرکز در سال 1397 متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

اطاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/02-11:24

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات و بیمارستان الزهرا در اسفندماه 1396 اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-8:59

برنامه حضور مشاورین مرکز مشاوره تحقیقات دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا در بهمن ماه اضافه گردید

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-16:25

برنامه حضور مشاورین مرکز در دیماه دانشکده و بیمارستان الزهرا بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-12:22

برنامه حضور مشاورین مرکز تحقیقات دانشکده و بیمارستان الزهرا(س) در آذرماه بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/08-11:19

برنامه حضور مشاورین بیمارستان الزهرا(س) در آبانماه بر روی سایت قرار گرفت

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir