مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-14:52

ساعات شروع بکار مرکز مشاوره از اردیبهشت ماه از ساعت 10 الی 16 می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-14:49

برنامه حضور مشاورین مرکز در اردیبهشت ماه 1398 بر روی سایت قرار گرفت.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-14:50

مرکز مشاوره تحقیقات روز شنبه 31 فروردین ماه تعطیل می باشد

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-9:32

به اطلاع می رساند مرکز مشاوره تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. از دانشجویان محترم درخواست می شود در ساعات اعلام شده به مرکز مشاوره دانشکده پزشکی مراجعه نمایند

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-9:24

ساعات حضور مشاورین دانشکده از فروردین ماه 1398 از ساعت 12 لغایت 16 از شنبه تا چهارشنبه می باشد

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-9:15

برنامه فروردین ماه اساتید مشاور دانشکده پزشکی بر روی سایت قرار گرفت

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/17-9:13

مراجعین محترم توجه داشته باشند که مرکز مشاوره دانشکده از تاریخ شنبه 1397/12/25 لغایت شنبه 1398/1/17 تعطیل می باشد. ضمنا روز شنبه 12/25 مرکز تحقیقات الزهرا(س) باز و آماده سرویس دهی است.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-14:47

برنامه اسفندماه مشاورین مرکز تحقیقات دانشکده پزشکی و الزهرا(س) بر روی سایت قرار گرفت

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir