اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-13:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم میرساند که مراکز مشاوره تحقیقات دانشکده پزشکی و الزهرا(س) روز چهارشنبه 9 آبانماه تعطیل می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir