اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-15:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه ساعات حضور مشاورین مرکز در دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا(س) مربوط به تیرماه بر روی سایت قرار گرفت

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir