اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-9:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه حضور مشاورین مرکز در اردیبهشت ماه دانشکده و بیمارستان الزهرا(س) اضافه گردید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir