اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-16:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه حضور مشاورین مرکز در دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا(س) در مهرماه اضافه شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir